DSpace Repository

Poprawa sprawności sprężarek przez zastosowanie powietrza mgłowego

Show simple item record

dc.contributor.author Prywer, Jerzy
dc.date.accessioned 2017-05-19T09:30:39Z
dc.date.available 2017-05-19T09:30:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 0137-2661
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11652/1481
dc.description Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka pl_PL
dc.description Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Technical Univeristy of Lodz en_EN
dc.description.abstract Chłodzenie powietrza zwiększa sprawność sprężarek. Może być ono zrealizowane poprzez chłodzenie międzystopniowe lub zastosowanie powietrza mgłowego. W tym drugim przypadku proces sprężania staje się podobny do izotermicznego, gdyż ciepło wytwarzane w procesie sprężania zostaje zużyte na podgrzanie i odparowanie kropel oraz podgrzanie pary do temperatury mieszaniny dwufazowej. W referacie przedstawiona została krótko problematyka wytwarzania powietrza mgłowego oraz jego zastosowania do chłodzenia sprężarek przepływowych i objętościowych. pl_PL
dc.description.abstract Air cooling increases the compressor efficiency. It can be achieved through interstage cooling or an application of water mist. In the second case, compression becomes similar to the isothermal process as the heat generated in the compression process is used to heat up and vaporize droplets and to heat the vapor up to the two-phase mixture temperature. The problems related to generation of water mist and its application to cool centrifugal and volumetric compressors are described in brief. en_EN
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej pl_PL
dc.publisher Lodz University of Technology. Press en_EN
dc.relation.ispartofseries Zeszyty Naukowe, Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery no. 141 (z. 1132), 2012 pl_PL
dc.subject sprężarka pl_PL
dc.subject powietrze mgłowe pl_PL
dc.subject chłodzenie pl_PL
dc.subject compressor en_EN
dc.subject water mist en_EN
dc.subject cooling en_EN
dc.title Poprawa sprawności sprężarek przez zastosowanie powietrza mgłowego pl_PL
dc.title.alternative Increase in the compressor efficency through an application of water mist en_EN
dc.type Artykuł pl_PL
dc.type Article en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account