Show simple item record

dc.contributor.authorChybalski, Filip
dc.date.accessioned2017-02-06T11:34:42Z
dc.date.available2017-02-06T11:34:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationChybalski F., Ubóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów. W: Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia, Chybalski F. (red.), Marcinkiewicz E. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 7-17, ISBN 9788372836885.
dc.identifier.isbn9788372836885
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1459
dc.description.abstractJednym z wymiarów adekwatności emerytur w rozumieniu celów Metody Otwartej Koordynacji jest zapobieganie ubóstwu [European Commission, 2003]. Najbardziej popularna miara tego ubóstwa, jaką jest stopa zagrożenia nim (at-risk-of-poverty-rate), ma charakter relatywny. Mierzy ona bowiem ubóstwo przyjmując za miarę referencyjną medianę dochodów w populacji danego kraju. Inną miarą, którą można również zastosować do oceny ubóstwa, jest wskaźnik pogłębionej materialnej deprywacji (severe material deprivation), który nie odnosi się do dochodów populacji w żaden sposób, bazuje natomiast na stopniu, w jakim dana populacja wiekowa zaspokaja określone potrzeby materialne. Rodzi się pytanie, czy obie wspomniane miary należy traktować jako alternatywne czy jako komplementarne, czy powielają one informacje, czy też zawarte w nich informacje istotnie się różnią. Podobieństwo tych miar oznaczałoby, że w analizach komparatywnych w przekroju międzynarodowym użycie którejkolwiek z nich prowadziłoby do podobnego uporządkowania badanych krajów pod względem poziomu ubóstwa w populacji emerytów. Natomiast ich rozbieżność oznaczałaby istotne różnice w tego typu uporządkowaniu, a tym samym skłaniałaby do traktowania tych miar jako komplementarne. Celem niniejszego opracowania jest ocena, czy występuje zależność pomiędzy ubóstwem relatywnym i ubóstwem absolutnym w populacji emerytów krajów europejskich, a jeśli tak, to czy zależność ta ma charakter pozytywny, czy też negatywny. Innymi słowy, jeśli ubóstwa relatywne i absolutne współzależą, to czy, jak można by oczekiwać, spadkowi/wzrostowi jednego towarzyszy spadek/wzrost drugiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofChybalski F. (red.), Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, ISBN 9788372836885.
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectubóstwo relatywnepl_PL
dc.subjectubóstwo absolutnepl_PL
dc.subjectsystemy emerytalnepl_PL
dc.subjectpension systemsen_EN
dc.subjectrelative povertyen_EN
dc.subjectabsolute povertyen_EN
dc.titleUbóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów.pl_PL
dc.typerozdział książkipl_PL
dc.typebook chapteren_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record