Recent Submissions

 • Zarządzanie informacją naukową 

  Sójkowska, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Biblioteka akademicka wspomaga dydaktykę i badania naukowe, udostępniając literaturę oraz uczestnicząc w procesie kształcenia. Od tego roku został wprowadzony obowiązkowy przedmiot „Zarządzanie informacją naukową”.
 • "Porwane" czasopisma - pułapka na autorów 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Popularną praktyką drapieżnych wydawców jest „porywanie” czasopism. Polega to na sklonowaniu strony internetowej tak, by do złudzenia przypominała witrynę wiarygodnego czasopisma.
 • Drapieżne czasopisma w ministerialnym wykazie 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Drapieżne czasopisma stanowią dla nauki coraz większy problem. Niestety, mimo podejmowanych działań ich liczba wciąż wzrasta. Co więcej, przeniknęły one do najważniejszych baz danych i można je znaleźć w ministerialnym wykazie ...
 • Startujemy z e-bookami! 

  Krakowiak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Do niedawna książki publikowane przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej można było nabyć jedynie w formie papierowej w księgarni Biblioteki Głównej PŁ, na stronie wydawnictwa oraz za pośrednictwem współpracujących hurtowni ...
 • Repozytoria danych badawczych 

  Wróblewska, Małgorzata; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Parlament Europejski przyjął 4 kwietnia 2019 r. dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jest to działanie, które ma na celu m.in. poprawę dostępności i innowacyjnego używania ...
 • Biblioteka w ocenie Politechniki Łódzkiej 

  Sójkowska, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W ostatnim kwartale 2020 r. Biblioteka PŁ przeprowadziła ankietowe badania satysfakcji swych użytkowników. Dzięki temu poznano opinie środowiska PŁ oraz pozyskano wyniki do ogólnopolskiej analizy funkcjonowania bibliotek ...
 • Jak przygotować dane badawcze do publikacji 

  Wróblewska, Małgorzata; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W ostatnich czasach koniecznością staje się upowszechnianie danych badawczych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do weryfikacji twierdzeń zawartych w publikacji naukowej. Dzieje się tak między innymi ze względu na wymogi ...
 • Znaczenie ISBN dla naukowców 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Numer ISBN nie jest w polskim prawie obowiązkowy, jednak dla wydawców oraz dla autorów i naukowców ma duże znaczenie ze względu na prestiż, indeksowanie w bazach oraz naukową ewaluację.
 • Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury 

  Kamińska, Dobrosława; Olszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, ...
 • System antyplagiatowy w ofercie Wydawnictwa 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Jednym ze standardów wydawniczych, którym podlegają publikacje w czasopismach naukowych, jest kontrola oryginalności pracy, czyli stosowanie jednego z dostępnych systemów wykrywających plagiaty i autoplagiaty. W ofercie ...
 • Autoplagiat i jak go unikać 

  Utracka, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Często w praktyce redakcyjnej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi autoplagiatów. Zadają je w szczególności autorzy lub doktoranci, którzy chcą opublikować tekst bazujący na wcześniejszych pracach naukowych lub ...
 • Otwieranie danych badawczych w Politechnice Łódzkiej 

  Wróblewska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Dane badawcze – schować do szuflady czy podzielić się z innymi? W Bibliotece PŁ trwają prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych dla projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Biorąc pod uwagę przytoczone w ...
 • O znaku towarowym 

  Rutkowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Od 16 marca 2019 r. znaki ...
 • Targi Ciekawej Książki 

  Walenciak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zaprezentowało swój dorobek na 9. Targach Ciekawej Książki, ważnym wydarzeniu branży księgarskiej i wydawniczej. W Targach, którym przyświecało motto Tak pisać by słowom było ciasno, ...
 • Warsztaty patentowe 

  Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
 • Słów kilka o bibliotekach w Chorwacji 

  Hołasek, Andrzej R. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Program edukacyjny w Chorwacji przybliżył polskim bibliotekarzom działalność i warunki pracy w wybranych bibliotekach szkolnych, miejskich i naukowych w tym kraju.W wyjeździe zorganizowanym przez Unię Europejskich ...
 • Kronikarska historia Poliechniki Łódzkiej 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Badanie historii sprzed kilkudziesięciu lat to praca wymagająca czasu, skrupulatności kronikarza oraz zacięcia dokumentalisty. Tym bardziej doceniamy pracę, jaką pan Czesław Żyliński włożył w stworzenie jedynego w swoim ...
 • Koalicja Otwartej Edukacji 

  Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
 • Erasmus Week dla bibliotekarzy 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Współpraca i integracja na forum międzynarodowym to jeden z filarów programu Ersamus+. Jednym z „branżowych” wydarzeń jest Erasmus Library Staff Training Week, którego drugą edycję zorganizowała największa grecka uczelnia ...
 • Redaktor Bohdan Stefanowski. 

  Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2017)

View more