Recent Submissions

 • O znaku towarowym 

  Rutkowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Od 16 marca 2019 r. znaki ...
 • Targi Ciekawej Książki 

  Walenciak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zaprezentowało swój dorobek na 9. Targach Ciekawej Książki, ważnym wydarzeniu branży księgarskiej i wydawniczej. W Targach, którym przyświecało motto Tak pisać by słowom było ciasno, ...
 • Warsztaty patentowe 

  Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
 • Słów kilka o bibliotekach w Chorwacji 

  Hołasek, Andrzej R. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Program edukacyjny w Chorwacji przybliżył polskim bibliotekarzom działalność i warunki pracy w wybranych bibliotekach szkolnych, miejskich i naukowych w tym kraju.W wyjeździe zorganizowanym przez Unię Europejskich ...
 • Kronikarska historia Poliechniki Łódzkiej 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Badanie historii sprzed kilkudziesięciu lat to praca wymagająca czasu, skrupulatności kronikarza oraz zacięcia dokumentalisty. Tym bardziej doceniamy pracę, jaką pan Czesław Żyliński włożył w stworzenie jedynego w swoim ...
 • Koalicja Otwartej Edukacji 

  Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
 • Erasmus Week dla bibliotekarzy 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Współpraca i integracja na forum międzynarodowym to jeden z filarów programu Ersamus+. Jednym z „branżowych” wydarzeń jest Erasmus Library Staff Training Week, którego drugą edycję zorganizowała największa grecka uczelnia ...
 • Redaktor Bohdan Stefanowski. 

  Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2017)
 • Jak znaleźć patent? 

  Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2017)
  Patentowe bazy danych należą do najbardziej wyspecjalizowanych źródeł biznesowych. Aż 80 proc. informacji zawartych w dokumentach patentowych nie jest publikowana w literaturze naukowo-technicznej. W samej tylko ...
 • Przedsionkowe wydarzenia. 

  Sierpowski, Maciej; Galicki, Włodzimierz (Politechnika Łódzka, 2017)
 • Biblioteka nie tylko dla studentów. 

  Sendecka, Justyna; Sierpowski, Maciej (Politechnika Łódzka, 2016)
 • Zakupy i zamówienia czytelników. 

  Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
  Studenci i pracownicy naszej uczelni mogą w prosty sposób wpływać na kształt i zawartość bibliotecznych kolekcji. Biblioteka PŁ jest otwarta na sugestie dotyczące uzupełnienia zbiorów tradycyjnych i elektronicznych, a ...
 • Wydawnictwa Uczelniane w nowej odsłonie. 

  Krakowiak, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2016)
  W czasie wakacji odbył się remont siedziby Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Łódzkiej połączony z remontem Czytelni Czasopism. Od nowego roku akademickiego wszyscy zainteresowani mogą korzystać z wnętrz parteru ...
 • Rozmowy o bibliotekach. 

  Sabela, Agnieszka (Politechnika Łódzka, 2016)
  W dniach 21-24 czerwca br. odbyła się już siódma konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele 20 firm sponsorujących.
 • Gdy nasze zbiory to za mało ... 

  Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2016)
  Nie istnieje biblioteka, która jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania i potrzeby swoich użytkowników, dlatego niezbędna stała się współpraca między bibliotekami. Sprowadzaniem literatury naukowej niedostępnej we ...
 • Dziekańska korekta 

  Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2016)
 • Akademickie aplikacje. 

  Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
  Smartfony i tablety są popularnymi narzędzi am i nie tylko do komunikacji, rozrywki, robienia zdjęć czy mobilnego internetu. Dzięki dodatkowo instalowanym aplikacjom mogą też ułatwić dostęp do tekstów naukowych - zwłaszcza, ...
 • Webinarium jako forma internetowej edukacji. 

  Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
  Postęp technologiczny wpłyną na każdy rodzaj działalności człowieka - także na sposób, w jaki zdobywa się wiedzę. Kilka lat temu drogę w nauczaniu torował e-learning, powodując liczne dyskusje na temat przyszłości edukacji. ...
 • Seminarium w Europejskim Urzędzie Patentowym. 

  Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2016)
  Europejski Urząd Patentowy co roku organizuje seminarium poświęcone szeroko pojętej tematyce patentowej. W tym roku odbyło s i ę ono po raz 33. Wzięło w nim udział 18 osób z 1 O krajów.
 • Normy- zbiory specjalne Biblioteki PŁ. 

  Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2016)
  Zbiory specjalne stanowią dokumenty wyłączone z ogólnego zasobu zbiorów bibliotecznych ze względu na od rębne cechy formalne, jak np. sposób wykonania bądź formę wydawniczą. W Bibliotece PŁ do kategorii zbiorów specjalnych ...

View more