Recent Submissions

  • Równowaga dynamiczna w układzie wodno-masowym maszyny papierniczej 

    Olejnik, Konrad (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
    W każdym prawidłowo funkcjonującym, ustabilizowanym i ciągłym procesie technologicznym ustala się pewna dynamiczna równowaga, którą w technologii papieru ogólnie określa się jako równowagę technologiczną. Równowagę tę ...