Recent Submissions

 • Mechaniczna dezintegracja komórek mikroorganizmów 

  Solecki, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Zamieszczono krytyczną analizę modelowania matematycznego procesu dezintegracji komórek mikroorganizmów realizowanego w młynach perełkowych. Wykazano konieczność prowadzenia dalszych rozważań i badań celem dotarcia do ...
 • Kinetyka degradacji wybranych ksenobiotyków w roztworach wodnych metodami fotochemicznymi. 

  Miller, Jacek Stanisław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011)
  Zanieczyszczenie wód śladowymi ilościami substancji chemicznych pochodzenia antropogenicznego, obcymi dla środowiska wodnego stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju fauny i flory, a także zdrowia ludzi. Poszukiwanie ...
 • Granulacja bębnowa surowców drobnoziarnistych o różnych składach ziarnowych. 

  Gluba, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
  W procesie mokrej granulacji realizowanej w obrotowych bębnach zasadniczy wpływ na przebieg procesu i właściwości wytworzonego produktu mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu ...