DSpace Repository

Rozprawy habilitacyjne (WCh)

Rozprawy habilitacyjne (WCh)

 

Recent Submissions

  • Pietrasik, Joanna (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
    W pracy omówiono problemy badawcze odnoszące się do syntezy i właściwości szczotek polimerowych o zróżnicowanej topologii pojedynczej molekuły, wynikającej z geometrii zastosowanego inicjatora. Powyższe materiały ...
  • Rybiński, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014)
    W pracy przedstawiono nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu, wyniki systematycznych badań wpływu budowy chemicznej makrocząsteczek elastomerów, budowy ich sieci przestrzennej oraz składu kompozycji elastomerowych ...
  • Brożek-Płuska, Beata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
    Metodami powszechnie stosowanymi w diagnostyce zmian nowotworowych ludzkiego gruczołu piersiowego są: mammografia, ultrasonografia oraz ostatecznie potwierdzające diagnozę badanie histopatologiczne tkanek pobranych ...