DSpace Repository

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Recent Submissions

 • Khadzhynova, Svitlana; Jakucewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Drukowanie cyfrowe zrewolucjonizowało świat poligrafii. Dzięki licznym zaletom, takim jak możliwość druku zmiennych danych, druk na żądanie oraz opłacalność przy drukowaniu małych nakładów ciągle rozszerza swój udział na ...
 • Khadzhynova, Svitlana; Jakucewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Publisher, 2015)
  W książce przedstawiono całą gamę technik zabezpieczania druków: w papierze, w farbie, rysunkowe, optyczne, biometryczne, w procesie drukowania itp. Opisano także procedury sprawdzania autentyczności dokumentów. Tekst ...
 • Olejnik, Konrad (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  W każdym prawidłowo funkcjonującym, ustabilizowanym i ciągłym procesie technologicznym ustala się pewna dynamiczna równowaga, którą w technologii papieru ogólnie określa się jako równowagę technologiczną. Równowagę tę ...
 • Głębowski, Michał; Szewczyk, Włodzimierz (2014)
  Waste with a high water content is particularly difficult to reprocess. Drying, required before the final burning process, consumes large amounts of energy and it is quite expensive. The paper provides an overview of the ...
 • Blus, Kazimierz; Czechowski, Jacek; Koziróg, Anna (Institute of Biopolymers and Chemical FibresInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2014)
  For economical and environmental reasons, the paper industry has shifted the production of paper products towards dyed products made from pulp grades with a high content of recovered paper. The basic method for dyeing paper ...
 • Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (2014)
  The study analyses application possibilities of filtration and thickening models in evaluation of papermaking suspension drainage rate. The authors proposed their own method to estimate the drainage rate on the basis of ...
 • Szewczyk, Włodzimierz; Głowacki, Krzysztof (2014)
  One of the main problems as regards practical utilisation of corrugated board as packaging material is reduced strength followed by the higher humidity of the fibrous materials of which corrugated board is made. Based on ...
 • Przybysz, Piotr; Buzała, Kamila (Institute of Biopolymers and Chemical FibresInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2014)
  Paper is one of the most common mass products used nowadays. Present paper consumption has reached almost 400 million metric tons globally. Such a huge volume of production requires stable and continuous supply of raw ...
 • Ciesielski, Krzysztof; Olejnik, Konrad (2014)
  The main objective of the work presented was to determine the possibility of the prediction of paper properties based on refined chemical pulp properties using the neural network approach. Three main parameters related to ...
 • Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (The Journal of Committee of Chemical and Process of Polish Academy of Sciences, 2014)
  Gravity dewatering of fibrous suspension is one of basic technological operations in paper production process. Although there are numerous methods to determine dewatering of such suspensions, none of them can measure ...