Show simple item record

dc.contributor.authorBaruk, Agnieszka Izabela
dc.date.accessioned2016-07-08T08:31:43Z
dc.date.available2016-07-08T08:31:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOrganizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 62, Nr 1203, 2015, s. 5-21pl_PL
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1179
dc.description.abstractW artykule przedstawiono zagadnienia związane z postrzeganiem pracy przez wykonujących ją pracowników. Zwrócono uwagę na skutki pozytywnego i negatywnego stosunku pracowników do pracy. Analiza statystyczna wyników badań pierwotnych za pomocą metody analizy korespondencji pozwoliła na określenie występowania zależności między postrzeganiem pracy i trzema wybranymi zmiennymi z obszaru relacji wertykalnych. Wszystkie analizowane zależności były statystycznie istotne. Najsilniejsza zależność występowała między postrzeganiem pracy a stylem zarządzania, natomiast relatywnie słabsze zależności zidentyfikowano w przypadku tej samej zmiennej kolumnowej i dwóch pozostałych zmiennych, jakimi były sposób traktowania podwładnych i poczucie wywierania wpływu na losy przedsiębiorstwa. Zidentyfikowanie tych zależności i ich hierarchiczne uporządkowanie jest ważną wskazówką dla pracodawców, umożliwiającą właściwe kształtowanie środowiska pracy.pl_PL
dc.description.abstractIn the article the problems related to perceiving work by employees were presented. The consequences of positive and negative employees’ attitude to work were described. The method of correspondence analysis was used during the statistical analysis of the results of the field researches. It allowed to determine dependences between perceiving work and three chosen variables representing the vertical relations area. All of analysed dependences were statistically significant. The most significant dependence existed between perceiving work and the style of management. The dependences between the same column variable and the both row variables (the way of treating employees and feelings of influencing on future of enterprise) were weaker. Identifying these dependences and determining their hierarchy is important advice for employers which makes it possible to form work environment in the correct way.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwa Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej;
dc.subjectpracownikpl_PL
dc.subjectpostrzeganie pracypl_PL
dc.subjectprzełożonypl_PL
dc.subjectstyl zarządzaniapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.titleSposoby i determinanty postrzegania przez pracowników wykonywanej pracypl_PL
dc.title.alternativePerceiving work by employees and its determinantsen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record