Show simple item record

dc.contributor.authorBrzezińska, Karolina
dc.date.accessioned2016-07-08T07:29:03Z
dc.date.available2016-07-08T07:29:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOrganizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 61, Nr 1202, 2015, s. 35-48pl_PL
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1173
dc.description.abstractW artykule przedstawiono problematykę podnoszenia kompetencji przywódczych przez menedże rów liniowych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są uwarunkowane brakiem należytej uwagi organizacji dotyczącej opisywanej tematyki oraz prowadzą do negatywnych doświadczeń zatrudnionych. Rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a faktycznymi zachowaniami w procesie kierowania skłania ich podwładnych do zmiany pracodawcy. Na podstawie odpowiedzi respondentów należy stwierdzić, iż na etapie procesów rekrutacyjnych, występują nieprawidłowości w ocenie kompetencji przywódczych kandydatów. Celem artykułu jest przedstawienie opinii pracowników dotyczących konieczności podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych oraz zwrócenie uwagi na cechy osobowościowe, które predysponują do pełnienia roli przywódcy w przedsiębiorstwie oraz wpływają na dynamikę karier zawodowych. Wyniki badań empirycznych potwierdzają zależność pomiędzy występowaniem pewnej gamy cech osobowościowych a ścieżkami karier pracowniczych.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the study was to investigate employees views on their line managers leadership skills. The role of first line managers as strategie leaders in an organisation ensuring successful implementation of high performance culture. The paper draws attention on leadership skills of first line managers' as leaders in high-tech companies. The research showed, that the meaning of leadership skills was marginalized. Organisations definitly need to the change their approach to this issue.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwa Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej;
dc.subjectorganizacja i zarządzaniepl_PL
dc.titleKluczowa rola podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowychpl_PL
dc.title.alternativeThe key role of line maqnagers leadership skills developmenten_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record