Show simple item record

dc.contributor.authorBrzozowska, Ewelina
dc.contributor.authorGałązka-Czarnecka, Ilona
dc.contributor.authorKrala, Lucjan
dc.date.accessioned2016-02-09T08:58:20Z
dc.date.available2016-02-09T08:58:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, R. 21, nr 6 (97), s. 67-80
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1156
dc.identifier.urihttp://www.pttz.org/zyw/
dc.identifier.urihttp://pttz.org/zyw/wyd/czas/2014,%206%2897%29/06_Brzozowska.pdf
dc.description.abstractKiełki koniczyny czerwonej, mimo walorów żywieniowych i prozdrowotnych, nie są dotychczas doceniane. Celem badań było określenie wpływu rozproszonego promieniowania słonecznego podczas wzrostu kiełków koniczyny czerwonej na zawartość w nich kwasu L-askorbinowego, związków polifenolowych, aktywność przeciwutleniającą i właściwości sensoryczne. Wzrost kiełków w automatycznej kiełkownicy, o kontrolowanych parametrach mikroklimatu, prowadzono przez 8 dni, z dostępem oraz bez dostępu promieniowania rozproszonego. Stwierdzono, że promieniowanie to wpłynęło korzystnie na zawartość badanych związków oraz na zdolności przeciwutleniające kiełków. Ze względu na walory sensoryczne oraz potencjał przeciwutleniający kiełków uznano, że najkorzystniejszym terminem zbioru była piąta i szósta doba wzrostu. W tym czasie zawartość związków polifenolowych w kiełkach uprawianych z dostępem promieniowania rozproszonego wyniosła 2051 mg/100 g s.m., zawartość kwasu L-askorbinowego – 115 mg KA/100 g s.m., natomiast współczynnik IC50 – 37 mg/ml. Kiełki uprawiane z dostępem promieniowania charakteryzowały się świeżym, ogórkowo-groszkowym zapachem, jędrną teksturą oraz jasnozieloną barwą. Wykazano, że kiełki koniczyny czerwonej mogą być cennym składnikiem pożywienia oraz atrakcyjnym dodatkiem do wielu dań.pl_PL
dc.description.abstractSo far, red clover sprouts have been underestimated in spite of their dietary and pro-health values. The objective of the study was to determine the effect the diffuse solar radiation on the content of L-ascorbic acid and polyphenolic compounds in the germinating red clover sprouts as well as on their antioxidant activity and sensory properties. During a period of 8 days, the sprouts germinated in an automatic sprouter with monitored microclimate parameters, in the presence and in the absence of the diffuse solar radiation. It was found that the diffuse solar radiation had a positive effect on the content of the compounds analyzed as well as on the antioxidant properties of the sprouts. Considering the sensory qualities and antioxidant potential of the sprouts, the 5th and 6th day of sprout germination was deemed to be the most beneficial for harvesting them. On those two days, the content of polyphenolic compounds in the sprouts grown in the presence of diffuse solar radiation was 2051 mg/100 g d.m, the content of L-ascorbic acid 115 mg KA/100g d.m, and the IC50 coefficient 37 mg / ml. The sprouts germinating in the presence of solar radiation were characterized by a fresh, cucumber and pea fragrance, firm texture, and light green colour. It was proved that the red clover sprouts could be a valuable component of food and an appealing addition to many dishes.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.en_EN
dc.publisherPolskie Towarzystwo Technologów Żywnościpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe PTTŻpl_PL
dc.relation.ispartofseriesŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, R. 21, nr 6 (97), 2014
dc.subjectkiełki koniczyny czerwonejpl_PL
dc.subjectpolifenolepl_PL
dc.subjectkwas L-askorbinowypl_PL
dc.subjectaktywność przeciwutleniającapl_PL
dc.subjectDPPHpl_PL
dc.subjectred clover sproutsen_EN
dc.subjectpolyphenolsen_EN
dc.subjectL-ascorbic aciden_EN
dc.subjectantioxidant activityen_EN
dc.subjectDPPHen_EN
dc.titleWpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.)pl_PL
dc.title.alternativeEffect of diffuse solar radiation on selected properties of red cover sprouts (Trifolium Pratense L.)en_EN
dc.typeArticleen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record