Show simple item record

dc.contributor.authorMatejun, Marek
dc.date.accessioned2016-02-08T12:03:58Z
dc.date.available2016-02-08T12:03:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationManagement, Vol. 18, Issue 1, pages 154–168
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1143
dc.identifier.urihttp://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0012/manment-2014-0012.xml?format=INT
dc.description.abstractFlexibility is perceived as the key factor determining the competitiveness and a competitive edge of contemporary organizations, as it is one of the most basic qualitative features of this category of entities. Taking this into account, the author of the article decided to present and evaluate the possibilities and conditions for using fl exibility in building competitiveness of SMEs. The aim of the article was achieved through conducting surveys on the sample of 61 companies from the Lodz region.en_EN
dc.description.abstractElastyczność traktowana jest jako kluczowy czynnik budowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji. Odgrywa ona szczególną rolę w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiąc jedną z podstawowych cech jakościowych tej kategorii podmiotów. Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu wyznaczono prezentację i ocenę możliwości i warunków wykorzystania elastyczności w budowaniu konkurencyjności firm sektora SME. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 61 firm z regionu łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.relation.ispartofseriesManagement, Vol. 18, Issue 1, 2014en_EN
dc.subjectsmall and medium-sized enterprisesen_EN
dc.subjectflexibilityen_EN
dc.subjectcompetitivenessen_EN
dc.subjectcompetitive advantageen_EN
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectelastycznośćpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.titleThe role of flexibility in building the competitiveness of small and medium enterprisesen_EN
dc.title.alternativeRola elastyczności w budowaniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstwpl_PL
dc.typeArtykułen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record