Show simple item record

dc.contributor.authorWielgosiński, Grzegorz
dc.contributor.authorTargaszewska, Agata
dc.date.accessioned2016-02-08T11:17:48Z
dc.date.available2016-02-08T11:17:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEcological Chemistry and Engineering S., Vol. 21, Issue 2, pages 353–363
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1139
dc.identifier.urihttp://www.degruyter.com/view/j/eces.2014.21.issue-2/eces-2014-0027/eces-2014-0027.xml?format=INT
dc.description.abstractPoruszono tematykę związaną z oddziaływaniem spalarni odpadów na zdrowie osób w nich zatrudnionych oraz środowisko naturalne. Celem pracy jest dokonanie szerokiego przeglądu istniejącego piśmiennictwa w tym zakresie. Dokonano go, korzystając z licznych, opisanych w literaturze, wyników badań wykonanych w wielu spalarniach odpadów zarówno w Europie, jak i na świecie. W analizowanych pracach poruszano tematykę zagrożeń na stanowiskach pracy, zarówno administracyjnych, jak również bezpośrednio związanych z procesem termicznego przetwarzania odpadów. Zagrożenia te wynikają między innymi z emisji do atmosfery wielu zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów, metali ciężkich oraz niektórych lotnych związków organicznych. Wyniki badań stanowić będą istotny argument w dyskusji na ewentualnymi zagrożeniami dla ludzi i środowiska stwarzanymi przez spalarnie odpadów i celowości ich budowy w Polsce.pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses issues related to the impact of incineration on human health and the environment. The aim of the work is to make a broad overview of the existing literature in this area. The problem was described in the literature based on a number of waste incineration plants studies in both Europe and all around the world. Subjects analyzed in the literature were risks at workplace, both administrative ones and directly related to the process of thermal treatment of waste. These risks result among others from the atmospheric emissions of many pollutants, including most of all polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans, heavy metals and some volatile organic compounds. The results of these studies will be an important argument in the discussion on the possible risks to humans and the environment posed by waste incineration plants and the expediency of building waste incinerators in Poland.en_EN
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherTowarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE)pl_PL
dc.relation.ispartofseriesEcological Chemistry and Engineering S., Vol. 21, Issue 2, 2014en_EN
dc.subjectwaste incinerationen_EN
dc.subjectwaste-to energyen_EN
dc.subjectenvironmental impacten_EN
dc.subjectoccupational safety and healthen_EN
dc.subjectspalanie odpadówpl_PL
dc.subjectodzysk energii z odpadówpl_PL
dc.subjectoddziaływanie na środowiskopl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo przemysłowe i higiena pracypl_PL
dc.titleThe Impact of Waste Incineration on Human Beings and The Environmenten_EN
dc.title.alternativeOddziaływanie Spalarni Odpadów Na Ludzi I środowiskopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record