Show simple item record

dc.contributor.authorKamiński, Marcin
dc.contributor.authorSzafran, Jacek
dc.date.accessioned2016-02-08T08:44:13Z
dc.date.available2016-02-08T08:44:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, T. 31, z. 61 (2/14), s. 43-56pl_PL
dc.identifier.citationJournal of Civil Engineering, Environment and Architecture, T. 31, z. 61 (2/14), s. 43-56en_EN
dc.identifier.issn2300-5130
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1130
dc.identifier.urihttp://doi.prz.edu.pl/pl/publ/biis/107
dc.description.abstractThe main aim of this paper is a presentation of computational analysis of the forced vibration of the steel telecommunication tower resulting from the uncertain wind blows with the use of the Stochastic Finite Element Method. This approach is based upon the Taylor expansion with random coefficients of a general order for all input and output random functions and determination of the structural response related to some input Gaussian design parameter. The forced vibration problem is solved numerically by using the Finite Element Method system ROBOT Professional, while the response functions are determined symbolically in the environment of the program MAPLE, where all the probabilistic coefficients are additionally computed. Deterministic form of the response functions are derived analytically with the help of the Least Squares Method and the series of the FEM-based experiments provided for the several discrete values of the design parameter that fluc-tuates about its expected value. The basic random parameter considered here is mean velocity of the wind, whose pressure is applied on the tower skeleton. The method proposed in this elabora-tion may be successfully further applied for a determination of the reliability indices for various engineering structures exhibiting different random parameters and also with deterministic loading spectra.en_EN
dc.description.abstractZasadniczym celem niniejszej pracy jest udokumentowanie analizy komputerowej drgań wymuszonych stalowych wież telekomunikacyjnych wywołanych porywami wiatru przy pomocy Stochastycznej Metody Elementów Skończonych. Metoda ta jest oparta o rozwinięcie wszystkich funkcji losowych w szereg Taylora ogólnego rzędu i wyznaczenie stochastycznej odpowiedzi konstrukcji na gaussowski wejściowy losowy parametr projektowy konstrukcji. Zagadnienie drgań wymuszonych jest rozwiązane numerycznie przy pomocy programu Metody Elementów Skończonych ROBOT Professional, natomiast funkcje odpowiedzi wyznaczono symbolicznie w środowisku algebry komputerowej MAPLE, gdzie zaimplementowano również algorytm wyznaczania charakterystyk losowych odpowiedzi konstrukcji. Deterministyczna postać funkcji odpowiedzi zostaje określona analitycznie z użyciem Metody Najmniejszych Kwadratów i ciągu rozwiązań MES wyznaczonych dla wejściowego parametru losowego zmieniającego wartość wokół swojej wartości oczekiwanej. Testowanym parametrem losowym jest średnia prędkość wiatru, którego ciśnieniem obciążamy modelowaną konstrukcję. Metodę zaproponowaną poniżej można z powodzeniem zastosować do obliczania wskaźnika niezawodności konstrukcji z parametrami losowymi poddanymi drganiom wymuszonym o za-danych deterministycznych widmach obciążeń.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPublishing House of Rzeszow University of Technologyen_EN
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, T. 31, z. 61 (2/14), 2014pl_PL
dc.relation.ispartofseriesJournal of Civil Engineering, Environment and Architecture, T. 31, z. 61 (2/14), 2014en_EN
dc.subjectStochastyczna Metoda Elementów Skończonychpl_PL
dc.subjectkonstrukcje stalowepl_PL
dc.subjectwieże telekomunikacyjnepl_PL
dc.subjectStochastic Finite Element Methoden_EN
dc.subjectsteel structuresen_EN
dc.subjecttelecommunication towersen_EN
dc.titleStochastyczna analiza drgań wymuszonych stalowych wieź telekomunikacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeStochastic analysis of the forced vibrations of steel telecommunication towersen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record