Show simple item record

dc.contributor.authorSzymański, Grzegorz
dc.date.accessioned2016-02-05T11:02:44Z
dc.date.available2016-02-05T11:02:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationActa Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, Vol. 41, no 1, pages 163-174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1112
dc.identifier.urihttp://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2014.011
dc.description.abstractOglądanie telewizji jest wciąż najbardziej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu wśród młodzieży. Reklama telewizyjna w ostatnim okresie przechodzi przeobrażenie, ewoluując od tradycyjnych spotów reklamowych do lokowania produktu. Dzieci, zwłaszcza wieku wczesnoszkolnego, chętnie oglądają przerywniki reklamowe, a brak odpowiedniej wiedzy sprawia, że przekazywane treści przyjmują za fakty i rzeczywistość, stając się ofiarą mechanizmów psychologicznych. Stosunek dzieci do przekazów reklamowych jest ogólnie pozytywny. Jednak wraz z wiekiem zdecydowanie zwiększa się niechęć do reklamy telewizyjnej, co jest spowodowane bogatszym zasobem wiedzy oraz świadomością istnienia mechanizmów oddziaływania w świecie reklamy.pl_PL
dc.description.abstractWatching TV is still the most popular pastime among children. Television advertising in the last period changes from traditional commercials to product placements. Children, especially at the age of 6–8 years, like watching ads, and lack of knowledge that makes their content accept as facts and reality. They are victims of psychological mechanisms used in advertisements. Opinion of the children of commercials is generally positive. However, with age, significantly increases the aversion to television advertising, which is due to the knowledge and awareness of the mechanisms of action in the world of advertising.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, Vol. 41, no 1, 2014
dc.subjecttelevision advertisingen_EN
dc.subjectelementary school-age childrenen_EN
dc.subjectreklama telewizyjnapl_PL
dc.subjectdzieci wieku wczesnoszkolnegopl_PL
dc.titlePostawa dzieci wieku wczesnoszkolnego do reklamy telewizyjnejpl_PL
dc.title.alternativeElementary school children`s behavior in relation to television advertisingen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record