Najnowsze pozycje

 • Warsztaty patentowe 

  Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
 • Słów kilka o bibliotekach w Chorwacji 

  Hołasek, Andrzej R. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Program edukacyjny w Chorwacji przybliżył polskim bibliotekarzom działalność i warunki pracy w wybranych bibliotekach szkolnych, miejskich i naukowych w tym kraju.W wyjeździe zorganizowanym przez Unię Europejskich ...
 • Kronikarska historia Poliechniki Łódzkiej 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Badanie historii sprzed kilkudziesięciu lat to praca wymagająca czasu, skrupulatności kronikarza oraz zacięcia dokumentalisty. Tym bardziej doceniamy pracę, jaką pan Czesław Żyliński włożył w stworzenie jedynego w swoim ...
 • Koalicja Otwartej Edukacji 

  Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
 • Erasmus Week dla bibliotekarzy 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Współpraca i integracja na forum międzynarodowym to jeden z filarów programu Ersamus+. Jednym z „branżowych” wydarzeń jest Erasmus Library Staff Training Week, którego drugą edycję zorganizowała największa grecka uczelnia ...
 • Analiza matematyczna i algebra : kolokwia i egzaminy. Cz. 2 

  Terepeta, Małgorzata; Dems, Katarzyna; Jóźwik, Izabela; Szymczak, Dorian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Skrypt ten jest kontynuacją skryptu "Analiza matematyczna i algebra. Kolokwia i egzaminy. Część 1" . Głównym jego adresatem są studenci drugiego se1nestru Politechniki Łódzkiej, w szczególności studenci Wydziału Biotechnologii ...
 • Zbiór zadań z matematyki i fizyki dla kandydatów na Politechnikę Łódzką 

  Justa, Andrzej; Derfel, Grzegorz; Koszela, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Bazę prezentowanego zbioru, przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, stanowią zadania pochodzące z zestawów egzaminacyjnych z matematyki i fizyki dla ...
 • Laboratorium Fizyki - Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej 

  Kania, Sylwester; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Skrypt jest przeznaczony dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej jako materiał pomocniczy dla Laboratorium Fizyki Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej. Może stanowić pomoc dla ...
 • Analiza matematyczna i algebra : kolokwia i egzaminy. Cz. 1 

  Terepeta, Małgorzata; Dems, Katarzyna; Jóźwik, Izabela; Szymczak, Dorian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2007)
  Głównym adresatem skryptu są studenci pierwszego semestru Politechniki Łódzkiej, w szczególności studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności i innych wydziałów chemicznych. Przedstawiony zakres materiału obejmuje ...
 • Technologia wytwarzania tektury falistej 

  Drzewińska, Ewa; Stanisławska, Anna; Czechowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  Książka obejmuje podstawowe wiadomości z technologii wytwarzania tektury falistej, materiału opakowaniowego o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Zużycie tektury falistej w Polsce dynamicznie wzrasta, rośnie liczba ...
 • Wstęp do analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości 

  Jędrzejewska, Inga; Kotlicka, Elżbieta; Szkopińska, Bożena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Niniejsza książka przeznaczona jest głównie dla studentów pierwszego roku uczelni technicznych. Przedstawiony w niej materiał stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych realizowanych we wstępie do ...
 • Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki 

  Justa, Andrzej; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
 • Technologia papieru. Cz. 1, Papiernicze masy włókniste 

  Przybysz, Kazimierz (WIST, 2007)
 • Zbiór zadań z matematyki i fizyki dla kandydatów na Politechnikę Łódzką 

  Justa, Andrzej; Derfel, Grzegorz; Koszela, Bogdan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
  Bazę prezentowanego zbioru, przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, stanowią zadania pochodzące z zestawów egzaminacyjnych z matematyki i fizyki dla ...
 • Drukowanie natryskowe (ink-jet) 

  Khadzhynova, Svitlana; Jakucewicz, Stefan; Piłczyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
 • Artystyczne techniki graficzne 

  Jakucewicz, Stefan; Khadzhynova, Svitlana (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
 • Szanse i ograniczenia kształcenia akademickiego osób z niepełnosprawnościami w Polsce – perspektywa socjologiczna 

  Sztobryn-Giercuszkiewicz, Joanna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
 • Sensitivity of tetracene layer as an effect of entanglement 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
  Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed for studies of variability of interactions between molecules of ethanol and tetracene. Entanglement of quantum states is seen during calculations in ...
 • The effect of the dipole moment on hole conductivity of polycrystalline films of two anthracene derivatives 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
  Hole mobility in the polycrystalline layers of anthrone and anthraquinone differs in one order of magnitude in spite of nearly the same crystalline structure. The origin of this difference was determined with use of the ...
 • Comparative study of the influence of the reorganization energy on the hole transport of two four-cyclic arenes 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
  Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed the determination of the reorganization energy of the molecules of tetracene and p-quaterphenyl and the estimation of the transfer rate integral between ...

View more