Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Adriana
dc.date.accessioned2016-02-03T10:24:36Z
dc.date.available2016-02-03T10:24:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŻywność.Nauka.Technologia.Jakość, R. 21, nr 3 (94), str. 56-64
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1071
dc.identifier.urihttp://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/spis/2014,_3_%2894%29.html
dc.description.abstractHeterocyclic aromatic amines (HCAs) ingested with heat-processed meat can contribute to colon cancer development. Those compounds interact with human intestinal microbiota. Under the research study, the effect was analyzed of IQ, MeIQx, or PhIP amines (each of them at 5 and 25 μg/ml concentration rates) on the growth (24 h cultivation in MRS broth) and survival (incubation for max. 120 h in a phosphate buffer) of four probiotic strains of Lactobacillus. It was found that no concentration level of the HCAs analyzed impacted the growth of bacteria. A higher concentration level of IQ (25 μg/ml) decreased the survival of Lb. casei 0900 after a 24 h period of incubation. MeIQx and PhIP also decreased the survival of Lb. paracasei 0919 after a 24 h period of incubation. Totally, the count of living cells decreased from 109 cfu/ml to 108 cfu/ml. Three strains were absolutely resistant to PhIP during a 120 h period of incubation. The results obtained prove that the probiotic bacteria studied maintain their high viability in the presence of the amines tested and, probably, they can bind together with them in human colon and, then, the aggregated particles are removed from the human body.en_EN
dc.description.abstractHeterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) spożywane wraz z termicznie przetworzonym mięsem mogą przyczyniać się do rozwoju raka jelita grubego. W pracy badano wpływ amin IQ, MeIQx oraz PhIP (każda w stężeniu 5 i 25 μg/ml) na wzrost (24-godzinna hodowla w pożywce MRS) i przeżywalność (do 120 h inkubacji w buforze fosforanowym) czterech szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus. Zaobserwowano, że żadne z badanych stężeń HCA nie wpływało na wzrost bakterii. Wyższe stężenie IQ (25 μg/ml) obniżało żywotność szczepu Lb. casei 0900 od 24 h inkubacji. Aminy MeIQx i PhIP obniżały żywotność Lb. paracasei 0919 również od 24 h inkubacji. Generalnie liczba żywych komórek obniżyła się z 109 jtk/ml do 108 jtk/ml. Trzy szczepy były całkowicie oporne na obecność PhIP podczas 120 h inkubacji. Uzyskane rezultaty wskazują, że badane szczepy probiotyczne zachowują wysoką żywotność w obecności testowanych amin i prawdopodobnie mogą wiązać się z nimi w jelicie grubym, po czym te zagregowane cząstki usuwane są z organizmu.pl_PL
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesŻywność.Nauka.Technologia.Jakość, R. 21, nr 3 (94), 2014
dc.subjectprobioticsen_EN
dc.subjectLactobacillusen_EN
dc.subjectheterocyclic aromatic aminesen_EN
dc.subjectprobiotykipl_PL
dc.subjectheterocykliczne aminy aromatycznepl_PL
dc.titleWzrost i przeżywalność bakterii probiotycznych w obecności heterocyklicznych amin aromatycznychpl_PL
dc.title.alternativeGrowth and survival of probiotic lactic acid bacteria in the presence of heterocyclic aromatic aminesen_EN
dc.typeArticleen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record