Recent Submissions

 • Przygotowanie redakcyjne pracy dyplomowej 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Niniejszy poradnik zawiera ogólne wskazówki dotyczące redakcyjnego opracowania tekstu pracy dyplomowej, zarówno do druku, jak i przygotowania postaci cyfrowej. Choć sedno pracy dyplomowej – i podstawę oceny – stanowi treść ...
 • Biblioteka z wyobraźnią 

  Szczepaniak, Jolanta; Skubała, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej postanowiła zmienić wnętrza swojego zabytkowego budynku. 9 października 2015 roku ogłoszono Konkurs „Biblioteka z wyobraźnią” na aranżację przestrzeni użytkowej na dwóch piętrach Biblioteki ...
 • Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji 

  Stańdo, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono Europejskie Ramy Kwalifikacji i Proces Boloński, odniesiono się do obowiązującego ustawodawstwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. W rozdziale ...
 • Morfologia kryształów 

  Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Macromorphology of minerals and synthetic crystals exhibited at the Geological Museum of the University of Łódź has been described. Effects of internal structure and environmental factors such as growth temperature, ...
 • Kryształy w technice 

  Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Applications of crystals in modern technology and everyday life have been presented. Synthetic crystals grown in Polish laboratories and exhibited at the Geological Museum of the University of Lódź have been used as ...
 • Kryształy w meteorytach 

  Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Crystals forming various types of meteorites have been presented. Meteorites from Polish collections, and meteorites from falls and finds in Poland have been used as examples of extraterrestrial materials.
 • Fizyka współczesna 

  Słoma, Piotr; Tomaszewski, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Fale 

  Krasiński, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Ruch drgający 

  Krasiński, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Układy inercjalne i nieinercjalne 

  Krasińska, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Wektory w przestrzeni kartezjańskiej 

  Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Rachunek całkowy 

  Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Pochodna 

  Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Granica i ciągłość funkcji 

  Małolepszy, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Równania i nierówności 

  Niedziałkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Ciągi 

  Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Funkcja i jej własności 

  Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Wiadomości wstępne 

  Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki 

  Just, Andrzej. Red.; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • Diagnozowanie maszyn papierniczych 

  Kawka, Włodzimierz; Kikiewicz, Zbigniew; Zieliński, Tadeusz (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; Instytut technologii Eksploatacji PIB (Warszawa, Radom, Bydgoszcz), 2004)

View more