Recent Submissions

 • Modelowanie prędkości przedzderzeniowej pojazdu przy wykorzystaniu funkcji nieliniowej 

  Kubiak, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  W monografii pt. "Modelowanie prędkości przedzderzeniowej pojazdu z wykorzystaniem funkcji nieliniowej" autor porusza problematykę związaną z wyznaczaniem prędkości pojazdów biorących udział w zaistniałym zdarzeniu drogowym ...
 • Wpływ Cr, Mo, V i W na proces krystalizacjii właściwości mechaniczne siluminów podeutektycznych 

  Szymczak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressLodz University of Technology Monographs;2301, 2019)
  Pracę poświęcono możliwości podwyższenia właściwości mechanicznych siluminów podeutektycznych poprzez zastosowanie dodatków wysokotopliwych Cr, Mo, V i W. Wykazano, że dodatki te, wprowadzane pojedynczo lub jednocześni ...
 • Produkcja kryształów syntetycznych - jak powstają kryształy? 

  Mitura, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The development of the nineteenth and twentieth century civilization was directly connected with the invention of crystals synthetizing methods. Production of monocrystals as well as of polycrystalline materials, and ...
 • Zastosowanie rurek cieplnych w nowoczesnych wymiennikach ciepła 

  Cebulski, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  Rurki cieplne stanowią bardzo wygodny element efektywnej regulacji termicznej. Są stosowane jako wymienniki ciepła w urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła, urządzeniach do odzysku ciepła w systemach wentylacji ...
 • Wpływ szerokości komory na roztrzestrzenianie się i gaszenie płomienia w otwartej wirującej komorze spalania 

  Gorczakowski, Andrzej; Zawadzki, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  W celu wyjaśnienia mechanizmu rozprzestrzeniania się i gaszenia płomienia w polu działania sił odśrodkowych przeprowadzono szereg eksperymentów dla swobodnie rozprzestrzeniającego się płomienia w wentylowanym (o stałym ...
 • Badanie rozprzestrzeniania się płomienia przy obwodowym punkcie zapłonu w wirującej komorze spalania 

  Gorczakowski, Andrzej; Zawadzki, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  W pracy tej przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych rozprzestrzeniania się płomienia w mieszance propan-powietrze, zapalanej w punkcie położonym z dala od osi wirującej komory spalania. Przebieg procesu spalania był ...
 • Pionoworurkowy fluidalny podgrzewacz powietrza 

  Kasieczka, Władysław (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  Przedstawiono badania wymiany ciepła w pionoworurkowym, wysokotemperaturowym i wysokociśnieniowym wymienniku ciepła do ogrzewania powietrza (lub gazów) do temperatury rzędu l000 °C przy ciśnieniu 9-15 bar, zanurzonego w ...
 • Analiza metod wyznaczania czasu zamrażania 

  Kasieczka, Władysław (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  Wyznaczono doświadczalnie i analitycznie czas zamrażania produktów spożywczych o kształtach zbliżonych do kuli, walca i prostopadłościanu. Proces zamrażania przeprowadzono przy trzech różnych temperaturach: -23 °C, -6 ...
 • Użytkowe właściwości warstw węglowych wytworzonych na elementach stopu magnezu metodą PACVD 

  Gołąbczak, Marcin; Mitura, Stanisław (Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006)
  Stopy magnezu znajdują aktualnie liczne zastosowania w wielu dziedzinach przemysłu, gdzie redukcja masy ma zasadnicze znaczenie [8, 9, 13]. Przykładowo wykorzystywane są w przemyśle: lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym, ...
 • Elektroerozyjne szlifowanie materiałów trudno obrabialnych 

  Gołąbczak, Andrzej; Święcik, Robert (Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006)
  [...] W prezentowanej pracy autorzy skoncentrowali uwagę na ocenie wpływu wybranych warunków szlifowania na efektywność procesu AEDG w usuwaniu naddatku obróbkowego oraz kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni ...
 • Identyfikacja procesu wibracyjnego zageszczania wątku w technologii tkackiej 

  Kuchar, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Warunki wytwarzania tkanin, szczególnie gęsto tkanych na współczesnych krosnach, wskazują na potrzebę redukcji znacznych obciążeń dynamicznych płochy i osnowy. Tematyka niniejszej pracy obejmuje zagadnienie znaczącego ...
 • Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz. 1 

  Królak, Marian; Gałkiewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Pierwsza część podręcznika jest przeznaczona dla studentów wszystkich kierunków konstrukcyjnych i technologicznych, wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych. Ze względu na pierwszy kontakt studentów z problemami ...
 • Systemy wirujące maszyn przepływowych małej i średniej mocy 

  Kozanecki, Zbigniew (Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2008)
  Zagadnienia konstrukcji i modelowania struktury wirującej maszyn przepływowych są przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków badawczych i przemysłowych na świecie. Pomimo bardzo bogatej literatury związanej z tą ...
 • Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa 

  Blum, Artur; Niezgodziński, Tadeusz; Wolny, Stanisław (Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-BIP, 2007)
  W książce omówiono problematykę wtrąceń niemetalicznych i pęknięć lamelarnych w skrzynkowych dźwigarach suwnic pomostowych. Przeprowadzono analizę zarówno eksperymentalną, jak i numeryczną warunków powstawania i rozwijania ...
 • Podstawy rysunku technicznego 

  Burcan, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006)
  W książce przedstawiono zasady rysunku technicznego maszynowego dotyczące: • przedstawiania przedmiotów na rysunkach technicznych; • wymiarowania; • doboru właściwych dokładności wykonania wymiarów liniowych i kątowych ...
 • Advanced mechanical engineering : (with elements of numerical engineering analysis) 

  Kotełko, Maria; Kubiak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  [...] The book is divided into three parts: the first one contains the foundations of mechanics of solids (particularly of the theory of elasticity) including the stress and strain analysis (concept of the stress and ...
 • Podstawy napędów : transmisja mocy : zbiór zadań z podstawami obliczeń 

  Tomczyk, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  Opracowanie zawiera zbiór zadań poprzedzony podstawami teoretycznymi obliczeń związanych z transmisją mocy w układach napędowych maszyn i urządzeń. Zaproponowana metodyka obejmuje obliczenia sił, prędkości mocy i energii ...
 • Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe 

  Niezgodziński, Michał Edward; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004)
  Książka zawiera omowienie podstawowych, klasycznych metod stosowanych w obliczeniach wytrzymałościowych elementów maszyn i konstrukcji. Uwzględniono w niej podstawowe przypadki obciążeń prętów, belek, ram, powłok i naczyń ...
 • Wytrzymałość materiałów 

  Niezgodziński, Michał Edward; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004)
  Skrócona wersja 13. wydania podręcznika pod tym samym tytułem, nagrodzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Zawiera pełny zakres wiadomości z podstawowych działów wytrzymałości materiałów, obowiązujących w programie ...
 • Ruch wirowy płynów w przyrodzie oraz w maszynach i urządzeniach : zdjęcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe 

  Kazimierski, Zbyszko (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Czytelnikom tej książki wyjaśniam, że ma ona w znacznej części charakter popularno-naukowy. Matematyka i mechanika płynów są w niej wykorzystane w najprostszej formie, która powinna być znana studentom politechnik, ale ...

View more