Najnowsze pozycje

 • Stateczność dynamiczna kompozytowych konstrukcji płytowych : praca zbiorowa 

  Reymer, Barbara; Awrejcewicz, Jan; Tomski, Lech (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna" - Warszawa, 2007)
  W rozdziałach wprowadzających (rozdz. 1 +5) przedstawiono: przegląd literatury przedmiotu, kryteria stosowane w analizie stateczności dynamicznej, podstawowe równania dynamicznej stateczności cienkościennych płyt ...
 • Mechanika 

  Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna" - Warszawa, 2007)
  Książka podejmuje wiele zagadnień mechaniki, od prostych problemów mechaniki ogólnej, tj. statyki, kinematyki i dynamiki, po jej zagadnienia bardziej złożone, m.in. ruch kulisty, teorię uderzenia, układy o zmiennej ...
 • Technologiczna warstwa wierzchnia w kołach zębatych i mechanizmach krzywkowych 

  Gawroński, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika Łódzkalodz University of Technology. Press, 2006)
  [...] W mojej monografii przedstawiłem znane problemy inżynierskie warstwy wierzchniej współpracujących elementów maszyn w nowym rozszerzonym ujęciu. Wprowadziłem również nowe kryteria oceny niezbędne w interpretacji ...
 • Mechanika ogólna 

  Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006)
  Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim - w sposób jasny i przystępny - teoretyczne problemy statyki, ...
 • Drgania mechaniczne. Drgania układów liniowych. 

  Wawrzecki, Janusz; Kaźmierczak, Henryk; Stępniewski, Andrzej A. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
  Drgania jako zjawisko fizyczne znane było człowiekowi od dawna. Wzruszały go dźwięki muzyki instrumentów smyczkowych, irytowało skrzypienie zawiasów drzwi i wzbudzało lęk dranie ziemi. Z czasem człowiek zaczął poznawać ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki : dla studentów studiów zaocznych 

  Strzałko, Jarosław; Grabski, Juliusz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
 • Dynamika chaotyczna belek, płyt i powłok : metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych 

  Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim Anatolevič (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ; Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", 2005)
  Książka stanowi wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych związanych z dynamiką regulowaną i chaotyczną układów mechanicznych reprezentowanych przez belki, płyty i powłoki. Autorzy opisują ...
 • Nonlinear Dynamics of Continuous Elastic Systems 

  Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim A.; Vakakis, Alexander F. (Springer, 2004)
  This monograph is devoted to recent advances in nonlinear dynamics of continuous elastic systems. A major part of the book is dedicated to the analysis of non-homogeneous continua, e.g. plates and shells characterized by ...
 • Badania hybrydowego korpusu obrabiarki 

  Kępczak, Norbert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
 • Odlewanie precyzyjne stopów magnezu o podwyższonych właściwościach 

  Rapiejko, Cezary (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
  W pracy przedstawiono wybrane aspekty technologii precyzyjnego odlewania stopów magnezu o podwyższonych właściwościach w formach ceramicznych. Przedstawione wyniki badań dotyczą możliwości otrzymywania odlewów ze stopów ...
 • Nowe formy terapii nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego w oparciu o preparaty na bazie srebra 

  Siczek, Krzysztof (2017)
  W pracy omówiono nieswoiste choroby zapalne jelit, w tym chorobę Leśniowskiego- Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie okrężnicy (WZJG). Podano ich epidemiologię, patogenezę, objawy kliniczne i metody leczenia. Przedstawiono ...
 • DSTA-2017 Conference Books - Abstracts 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Wydawnictwa Uczelniane Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2017)
 • DSTA-2017 Conference Books vol. 3 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwa Uczelniane Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2017)
 • DSTA-2017 Conference Books vol. 2 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwa Uczelniane Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2017)
 • DSTA-2017 Conference Books vol. 1 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwa Uczelniane Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2017)
 • Akumulatory z siarkowymi katodami. 

  Siczek, Krzysztof (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology.Press, 2017)
 • Wybór zmiennych decyzyjnych w procesie optymalizacji półotwartego wirnika pompy wirowej do wspomagania układu krążenia. 

  Papierski, Adam; Błaszczyk, Andrzej; Woźniak, Dariusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
  W pracy przedstawiono wybór zmiennych decyzyjnych w procesie optymalizacji półotwartego wirnika pompy wirowej do wspomagania układu krążenia. Podano przegląd stosowanych w obliczeniach funkcji celu, parametryzację ...
 • Parametryzacja geometrii promieniowego wirnika odśrodkowej pompy wielostopniowej. 

  Kantyka, Krzysztof; Papierski, Adam (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
  W artykule opisano parametryczny zapis geometrii promieniowego wirnika zamknietego pompy osrodkowej. Potrzeba parametryzacji rozumianej jako zapis konstrukcji (topologii, kształtu) poprzez zestaw liczb sterujacych ...
 • Optymalizacja wirnika pompy – wpływ niektórych parametrów geometrycznych opisujących kształt łopatki. 

  Kantyka, Krzysztof; Papierski, Adam (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
  W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonego procesu optymalizacji kształtu łopatki wirnika stopnia pierwszego pompy wielostopniowej. Wykorzystano do tego celu jedna z metod optymalizacji konstrukcji z ograniczeniami. ...
 • Wykorzystanie rurki ciepła jako urządzenia przenoszącego ciepło w układach geotermalnych pomp ciepła 

  Łęcki, Marcin; Górecki, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
  Geotermalne pompy ciepła są układami pobierającymi niskotemperaturowe ciepło zawarte w gruncie kosztem dostarczanej mocy elektrycznej. Dodatkowa moc pozwala na podwyższenie temperatury w obiegu na żądany poziom (np. ...

Zobacz więcej