Show simple item record

dc.contributor.authorSójkowska, Iwona
dc.date.accessioned2015-12-03T11:42:06Z
dc.date.available2015-12-03T11:42:06Z
dc.date.issued2006
dc.identifier5212
dc.identifier.citationBiuletyn EBIB, nr 1 (71)
dc.identifier.issn1507-7187
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/967
dc.identifier.urihttp://www.ebib.pl/2006/71/sojkowska.php
dc.description.abstractBiblioteki naukowe powołane zostały, aby służyć rozwojowi nauki i potrzebom środowiska naukowego. Realizując swój cel, gromadzą, opracowują i udostępniają drukowane i elektroniczne zasoby oraz organizują niezbędny w codziennej pracy z użytkownikami warsztat biblioteczno-informacyjny. Obok wielu zadań podejmują pracę naukową, której celem jest dokumentowanie działalności najbliższego środowiska.Biblioteki uczelniane, ze względu na charakter oraz potrzeby społeczności akademickiej, typologicznie przynależą do naukowych. Odpowiedzialne są za pełnienie roli centralnego ośrodka informacji i dokumentacji. Zapewniają środowisku akademickiemu dostęp do poszukiwanych materiałów, zgodnych tematycznie z prowadzonymi w uczelni badaniami oraz z kierunkami kształcenia. Realizują w tym zakresie odpowiednią politykę gromadzenia zbiorów, dynamicznego ich opracowywania oraz decydują o sposobie ich udostępniania[1]. W ramach obowiązków podejmują prace bibliograficzne mające na celu tworzenie dokumentacji wybranych form działalności naukowej pracowników uczelni. Opracowując i udostępniając bibliografię dorobku naukowego najbliższego środowiska, przyczyniają się do upowszechniania wiedzy i wyników prowadzonych w uczelni badań. Ponadto spisy bibliograficzne tworzone w celach dokumentacyjnych nadają rangę naukowości, a także prestiż bibliotece.pl_PL
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherStowarzyszenie EBIB
dc.titleBibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni - tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania. Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość.pl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record