Now showing items 1-1 of 1

    • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

      Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
      [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...