Now showing items 1-1 of 1

    • Biomechaniczna przyczyna miażdżycy 

      Kiljański, Tomasz; Wasilewski, Jarosław; Skoczyńska, Anna; Tal-Figiel, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
      Jest to bardzo dobre, mądre i potrzebne opracowanie, rzucające nowe światło na patogenezę miażdżycy. Problemem współczesnych lekarzy w rozumieniu szeregu zjawisk fizjologicznych i patologicznych jest wiedza ograniczona ...