Now showing items 1-1 of 1

    • Badania degradacji wybranych wyrobów z włókien celulozowych w bioreaktorach 

      Krzystek, L.; Sójka-Ledakowicz, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
      W opracowaniu przedstawiono wyniki badań biologicznej degradacji tkanin z włókien celulozowych (bawełnianych i lnianych) wspólnie z organiczną frakcją stałych odpadów z gospodarstw domowych lub odpadami owocowo-warzywnymi ...