Now showing items 1-4 of 4

  • Ochrona powietrza w teorii i praktyce 

   Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Mazur, Marian; Wilkosz, Irena (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu., 2004)
   [...] W niniejszej monografii PT Czytelnicy znajdą 43 artykuły licznych Autorów. Należą one do czterech wątków tematycznych. Są to: • Emisja zanieczyszczeń powietrza i techniczne metody ograniczania uciążliwości źródeł ...
  • Programowanie zrównoważonego rozwoju regionów : (na przykładzie województwa łódzkiego) 

   Skrzypski, Jerzy; Marszał, Tadeusz; Konieczyński, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2004)
  • Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi 

   Zarzycki, Roman; Konieczyński, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2003)
   Prezentowana monografia przedstawia główne problemy ekologiczne Łodzi i aglomeracji Łódzkiej. Pozorny nadmiar czystej i łatwo dostępnej wody oraz dobre położenie geograficzne spowodowały w początkach XIX w. niezwykle ...
  • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

   Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
   [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...