Now showing items 94-113 of 120

  • VII Seminarium Studenckie. Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej 

   Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.; Lodz University of Technology. Faculty of Process and Environmental Engineering. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  • Wodociągi łódzkie i uzdatnianie wody 

   Wolborska, Anna; Cyran, Jerzy (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2003)
  • Wprowadzenie 

   Zarzycki, Roman (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Wprowadzenie do inżynierii morfologicznej mikroorganizmów strzępkowych. 

   Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2017)
   Filamentous fungi, called moulds, and actinobacteria are the microorganisms widely used by mankind for their unique and rich metabolism, which supplies the variety of useful chemical substances being their metabolites. In ...
  • Wpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję biologiczną 

   Terkiewicz, P.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Folie czystego poli(chlorku winylu) po procesie przyspieszonego starzenia (strumień elektronów o określonym natężeniu) zostały poddane korozji biologicznej przy użyciu wyselekcjonowanych mikroorganizmów (grzyby strzępkowe, ...
  • Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami 

   Kozłowska, Barbara (Wydawnictwo "FUTURA" ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski ; Poznań, 2006)
  • Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego 

   Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ...
  • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

   Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
   [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...
  • Występowanie i właściwości ozonu 

   Zarzycki, Roman; Perkowski, Jan; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk, 2005)
   [...] Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem poświęconym ozonowi, omawiającym jego występowanie i właściwości. Jej autorami jest wielu polskich i dwójka zagranicznych ...
  • Własności wody w warunkach okołokrytycznych 

   Wawrzyniak, Paweł (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska 

   Zarzycki, Roman; Rynkowski, Jacek (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Zaawansowane technologie utleniania zanieczyszczeń 

   Zarzycki, Roman; Imbierowicz, Mirosław; Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2001)
  • Zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej 

   Zarzycki, Roman; Rynkowski, Jacek (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Zagospodarowanie odpadów z garbarni 

   Obraniak, Andrzej; Modrzewski, Remigiusz; Ławińska, Katarzyna; Gendaszewska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Naukowcy z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi opracowali technologię przesiewania i granulacji strużyn ...
  • Zarządzanie energią w miastach 

   Zarzycki, Roman; Troniewski, Leon; Winnicki, Tomasz (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2004)
  • Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej 

   Skrzypski, Jerzy; Zarzycki, Roman (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2003)
  • Zasady planowania gospodarki odpadami w skali regionalnej i lokalnej 

   Wielgosiński, Grzegorz (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2003)
  • Zastosowanie ozonu 

   Perkowski, Jan; Zarzycki, Roman; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2005)
   Jest to kolejna książka poświęcona ozonowi jaka powstała w łódzkim środowisku naukowym. Przedstawiono w niej najrozmaitsze zastosowania trójatomowej odmiany tlenu - ozonu. Omówione zostały następujące zagadnienia: - ...
  • Zastosowanie programu RECON do tworzenia powiązań symbiotycznych w parku przemysłowym 

   Marcinkowski, Andrzej; Owczarek, Maciej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; ŁódźLodz University of Technology. Press ; Lodz, 2009)
   A proper balance of all materiał and energetic streams, which could be exchanged is a very important issue in the stage of designing of symbiotic connections between enterprises situated in an industrial park. In case ...
  • Zastosowanie różnorodnych metod analitycznych do oceny procesów naturalnego i przyspieszonego starzenia na przykładzie polimerowych mas uszczelniających 

   Kuberski, Sławomir (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Obiektem badań i analiz były polimerowe masy uszczelniające stanowiące istotny element współczesnych budowli. Spośród dostępnych na amerykańskim rynku materiałów wybrano najpopularniejsze typy polimerów o ustabilizowanej od ...