Now showing items 1-1 of 1

    • Szybkie algorytmy adaptacyjne przekształceń trygonometrycznych 

      Puchała, Dariusz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
      Na treść niniejszej monografii składa się opis szybkich algorytmów adaptacyjnych dla numerycznego obliczania przekształcenia Fouriera w postaci całkowej. Jako kwadratury całkowania numerycznego wykorzystano znane ...