Now showing items 1-1 of 1

    • Rola światła w funkcjonowaniu miasta 

      Czaplicka, Zofia; Czaplicka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
      Architektura definiowana jako gra brył w świetle staje się tworem transcendentalnym, podlegającym nieustannym zmianom, wykracza poza swoją z góry zdefiniowaną formę, tworząc nieskończone możliwości odczytywania jej na ...