Now showing items 1-16 of 16

  • Modyfikacja budowy morfologicznej liści klonu jawora i dławisza okrągłolistnego na skutek zanieczyszczenia światłem nocą 

   Kołton, Anna; Wojciechowska, Renata; Czaja, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Rośliny wykorzystują światło jako źródło energii do fotosyntezy. Jest ono także sygnałem regulującym wzrost i rozwój roślin. Ciemność umożliwia regulację rytmów biologicznych roślin. Przeprowadzono doświadczenie, w ...
  • Wpływ zanieczyszczenia światłem na fizjologię ptaków zamieszkujących miasta 

   Skwarło-Sońta, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Globalny postęp urbanizacji jest przyczyną ciągłego wzrostu skażenia światłem, które staje się coraz większą uciążliwością nie tylko dla ludzi, ale także dla pozostałych mieszkańców miasta, tj. flory i fauny. W ...
  • „Gdzie ciemno tam przyjemno?” Skażenie światłem a sukces reprodukcyjny roślin 

   Zych, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Rośliny są uzależnione od sygnałów środowiskowych sterujących ich rozwojem. Na przykład światło warunkuje efektywną fotosyntezę oraz rejestrowanie informacji o porze dnia i roku. Sztuczne światło nocą (ALAN) wyraźnie ...
  • Wpływ zanieczyszczenia sztucznym światłem na ptaki – podsumowanie badań 

   Skorb, Karolina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Sztuczne oświetlenie jest jednym z najczęściej nadużywanych dóbr cywilizacyjnych, które w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne. Ptaki są organizmami, których funkcjonowanie zarówno w ciągu doby, jak i ...
  • Rozświetlona noc, jasne zagrożenie dla przyrody – wpływ ALAN na ptaki migrujące 

   Pilacka, Lucyna; Schönberger, Liliana; Szurlej-Kielańska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Negatywne oddziaływanie sztucznego oświetlenia (Artificial Light at Night – ALAN) jest jedną z głównych, antropogenicznych przyczyn odpowiedzialnych za bezpośrednią śmiertelność ptaków migrujących nocą. Do udokumentowanego, ...
  • Wertykalna zmienność jasności nocnego nieba w terenie zurbanizowanym 

   Karpińska, Dominika; Kunz, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Nadmierna ilość sztucznego światła emitowana w nocy do dolnej warstwy atmosfery stała się już codziennością krajobrazu współczesnego miasta oraz stopniowo staje się także zjawiskiem towarzyszącym obszarom położonym poza ...
  • Studium przypadku wpływu oświetlenia parku na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu symulacji komputerowej 

   Tabaka, Przemysław; Rzezicka, Karolina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   W pracy zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych ilustrujących wpływ oświetlenia parkowego na emisję strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń. Korzystając z programu komputerowego DIALux 4.13. opracowano trójwymiarowy ...
  • Jakość nocnego nieba w obserwatoriach astronomicznych na podstawie monitoringu prowadzonego przez sieć ALPS 

   Kołomański, Sylwester; Mikołajczyk, Przemysław J.; Kotysz, Krzysztof; Łojko, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Polska jest krajem o dużym i narastającym zanieczyszczeniu światłem. Dla astronomii jakość nocnego nieba, na którą w istotny sposób wpływa zanieczyszczenie światłem, jest kluczowa dla możliwości prowadzenia badań ...
  • Wpływ pandemii COVID-19 na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba 

   Ściężor, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   W 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19 i zmniejszeniem się nocnego ruchu drogowego, władze szeregu gmin w Małopolsce podjęły decyzję o wyłączaniu ulicznego oświetlenia komunalnego w godzinach nocnych. Jest to pierwszy ...
  • Planowanie oświetlenia zewnętrznego w gminie. Aspekty prawno-administracyjne 

   Szlachetko, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Rozdział przedstawia problematykę prawnych uwarunkowań planowania oświetlenia zewnętrznego w gminie w znaczeniu przestrzennym oraz inwestycyjnym. Rozważania uwzględniają zasady decentralizacji władzy publicznej oraz ...
  • Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów natężenia oświetlenia w kontekście zanieczyszczenia światłem 

   Tabaka, Przemysław; Wtorkiewicz, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   W artykule przedstawiono wyniki pomiarów natężenia oświetlenia dla siedmiu typów luksomierzy z użyciem sześciu źródeł światła o różnych wartościach temperatury barwowej najbliższej. Pomiary przeprowadzono w punktach ...
  • Rozwój sieci obserwacyjnej ALPS 

   Mikołajczyk, Przemysław J.; Kołomański, Sylwester; Kotysz, Krzysztof; Markiewicz, Adam; Łojko, Piotr; Wiernasz, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Przedstawiamy rozwój, działanie i cele projektu ALPS. Projekt skupiony jest na monitorowaniu poziomu zanieczyszczenia światłem na terenie Polski, a w szczególności w obserwatoriach astronomicznych. W tym celu gromadzone ...
  • Rola światła w funkcjonowaniu miasta 

   Czaplicka, Zofia; Czaplicka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Architektura definiowana jako gra brył w świetle staje się tworem transcendentalnym, podlegającym nieustannym zmianom, wykracza poza swoją z góry zdefiniowaną formę, tworząc nieskończone możliwości odczytywania jej na ...
  • Dark Sky Community Sopotnia Wielka – pierwsza społeczność czynnej ochrony ciemnego nieba w Polsce. Wnioski i waloryzacja działań 10 lat po modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej 

   Nawalkowski, Piotr; Konior, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   W 2021 roku minęło 10 lat od przeprowadzonej inwestycji w postaci modernizacji oświetlenia ulicznego pod obszar ochrony ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej. Mimo upływu lat jest to nadal jedyna miejscowość w Polsce, gdzie ...
  • Światło i ciemność – ulotna sztuka Ziemi 

   Giżewska, Julia; Białas, Paweł; Wojewódka, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Zanieczyszczenie sztucznym światłem jest coraz bardziej zauważalnym problemem współczesnego świata. Codziennie zamieniamy noc w dzień, dzięki rozwiniętej technologii, nie zważając na drogocenny wpływ naturalnego światła, ...
  • Who is who w temacie zanieczyszczenia światłem sztucznym na świecie i w Polsce 

   Zielińska-Dąbkowska, Karolina M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Jak dowodzą liczne badania na temat zanieczyszczenia światłem sztucznym i jego wpływem na obserwacje astronomiczne, środowisko naturalne, w tym florę i faunę oraz ludzi, ów problem stał się istotny i od pewnego czasu ...