Now showing items 1-1 of 1

    • Ocena właściwości optycznych żakardowych dzianin dekoracyjnych 

      Szmyt, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
      Celem naukowym pracy jest identyfikacja barierowości świetlnej żakardowych dzianin dekoracyjnych na podstawie badań teoretycznych opartych na modelu geometryczno-strukturalnym dzianin, który formułuje zależności zapełnienia ...