Now showing items 1-1 of 1

    • Modelowanie statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych 

      Witkowska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
      Właściwości wytrzymałościowe tkanin determinują ich przydatność do określonego obszaru zastosowania. W pracy przedstawiono analizę zjawiska statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych. Celem rozprawy doktorskiej było ...