Now showing items 1-1 of 1

    • Modelowanie tekstylnych linii sygnałowych do zastosowań w tekstronice 

      Leśnikowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
      Zwiększające się zainteresowanie inteligentnymi tekstyliami, a w szczególności odzieżą inteligentną, spowodowało podjęcie licznych prac badawczych w tym kierunku. Nową dyscypliną zajmującą się powyższymi zagadnieniami jest ...