Now showing items 40-59 of 103

  • Method of Separating Fabric from a Stack – Part 1 

   Stasik, Kinga (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   A model of the gripper mechanism driven by three electric motors is presented. The model of the gripper developed, characterised by an increased working surface, on 31.01.2008 was granted a patent for an invention entitled ...
  • Method of Separating Fabric from a Stack – Part 2 

   Stasik, Kinga (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   A mathematical model of the gripper mechanism with an electric drive, characterised by an increased work surface is presented in the paper. Equations describing the kinematic and dynamic characteristics have been formulated ...
  • Metoda spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni w badaniach budowy polimerowych materialów włókienniczych. 

   Sztajnowski, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W pracy przedstawiono metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni jako metodę badań – uniwersalną i szeroko stosowaną do analizy składu i budowy materiałów polimerowych naturalnych i syntetycznych, powszechnie ...
  • Mobilni z Erasmusem 

   Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2020)
   Program Erasmus+ sprzyja międzynarodowym kontaktom i rozwojowi zawodowemu. Chętnie korzystają z niego studenci i kadra Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Tak było we Lwowie i w La Rioja, gdzie ...
  • Modelling of the Knitting Process during the Knitting-in of Elastomeric Threads Using Knitting Machines with Relanit and Classic Knitting Zone 

   Pietruszewska, Renata; Kowalski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Kowalski, Tomasz Marek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   An analysis of the knitting process during the knitting-in of elastomeric threads using knitting machines with a Relanit and classic knitting zone was made on the basis of simulations considering a numerical model which ...
  • Modelowanie charakterystycznych stanów gazowej filtracji pyłu we włókninach 

   Strzembosz, Wiktor (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   Opracowano nową metodę badawczą czystych i zapylonych materiałów włókienniczych, którą zastosowano dla włóknin igłowanych. Podstawą metody jest badanie wartości oporów aerodynamicznych materiału, wzdłuż osi z prostopadłej ...
  • Modelowanie numeryczne uderzenia pocisku w ciało człowieka chronione kamizelką kuloodporną. 

   Dominiak, Justyna; Stempień, Zbigniew (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
  • Modelowanie procesów wymiany ciepła w dzianinach futerkowych 

   Więzowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Ciepłochronność jest podstawowym parametrem determinującym praktyczne zastosowanie dzianin futerkowych. Analiza wymiany ciepła oraz metodyka określenia podstawowych parametrów struktury do optymalizacji konstrukcji z ...
  • Modelowanie statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych 

   Witkowska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Właściwości wytrzymałościowe tkanin determinują ich przydatność do określonego obszaru zastosowania. W pracy przedstawiono analizę zjawiska statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych. Celem rozprawy doktorskiej było ...
  • Modelowanie tekstylnych linii sygnałowych do zastosowań w tekstronice 

   Leśnikowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Zwiększające się zainteresowanie inteligentnymi tekstyliami, a w szczególności odzieżą inteligentną, spowodowało podjęcie licznych prac badawczych w tym kierunku. Nową dyscypliną zajmującą się powyższymi zagadnieniami jest ...
  • Modelowanie wielowarstwowych osłon balistycznych minimalizujących skutki udaru 

   Pinkos, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej była analiza efektywności balistycznej wielowarstwowych tekstylnych osłon złożonych z tkanin dwuosiowych i trójosiowych oraz ocena skutków udaru balistycznego po niepenetrującym ...
  • Modelowanie właściwości przędz bawełnianych na podstawie parametrów surowca 

   Frydrych, Iwona (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2005)
  • Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom 

   Barburski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   Praca ma zarysowane, ale splecione ze sobą, dwa nurty. Pierwszy dotyczy opracowania narzędzia do analizy zmian struktury tkaniny poddanej rozciąganiu. Drugi dotyczy badania zmian struktury tkanin poddanych naprężeniom ...
  • Modyfikacja budowy i właściwości włókien i tekstyliów w wyniku obróbki biochemicznej 

   Machnowski, Waldemar; Lipp-Symonowicz, Barbara; Wrzosek, Henryk; Kowalska, Stanisława (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Stosowanie metod biochemicznych w przemyśle włókienniczym cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. Jest to spowodowane m.in. przez fakt, że stwarzają one możliwość ograniczenia uciążliwości dla środowiska ze strony ...
  • Modyfikacja powierzchni włókien poliestrowych i uwarunkowanie jej efektów parametrami budowy wyjściowej włókna 

   Kardas, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   The subject of a doctoral dissertation was evaluation of quantitative effects of enzymatic treatment and a wide chemical surface modification of polyester fibres varying in physical initial micro-structure ...
  • Modyfikacja włókien z zastosowaniem wybranych technik i nanotechnologii 

   Karbownik, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Tkaniny wykonywane z włókien naturalnych od niepamiętnych czasów towarzyszyły człowiekowi. Krajem wiodącym w produkcji takich tkanin – przez wiele stuleci – były Chiny. Dlatego też pierwsze krosno ręczne pojawiło się właśnie ...
  • Modyfikowane włókna polipropylenowe do zastosowań medycznych 

   Boruszewska, Ewelina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Opracowano dwustopniową metodę otrzymywania antybakteryjnych włókien oraz siatek polipropylenowych PP przepuklinowych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu, w pierwszym etapie, ...
  • Multimonomery : synteza, właściwości, zastosowanie 

   Jantas, Roman (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2007)
   [...] W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia związane z otrzymywaniem i charakterystyką fizykochemiczną oligomerycznych i polimerycznych wielofunkcyjnych układów zawierających boczne grupy funkcyjne różnego typu ...
  • Nanokompozytowe włókna alginianowe i kompozyty z ich udziałem do zastosowań w inżynierii biomateriałowej 

   Boguń, Maciej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Wykorzystanie nanotechnologii w wytwarzaniu włókien alginianowych umożliwiło nadanie im unikatowych właściwości osteokonduktywnych i osteoinduktywnych wynikających z rodzaju ceramicznego nanododatku wprowadzonego do tworzywa. ...
  • Nanotechnologia w wytwarzaniu włókien chemicznych : nanokompozytowe włókna z udziałem montmorylonitu 

   Mikołajczyk, Teresa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Stosowanie nanotechnologii znacznie rozszerza możliwości modyfikacji właściwości włókien chemicznych. Wprowadzenie do tworzywa włókien różnych pod względem budowy chemicznej nanododatków umożliwia nadanie im nowych ...