Now showing items 11-30 of 103

  • Badania i analiza przepuszczalności udarowej tkanin 

   Tokarska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   W pracy analizowano cechę płaskich wyrobów włókienniczych - tkanin, jaką jest ich przepuszczalność udarowa powietrza. Badania tej cechy dokonano na specjalnie wykonanym stanowisku pomiarowym. Za pomocą przemieszczającego ...
  • Badania nad wytworzeniem funkcjonalnych nanomateriałów w postaci dyspersji wodnych i ich depozycją na podłoża tekstylne 

   Skrzetuska, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W pracy skoncentrowano się na opracowaniu materiałów drukarskich w postaci wodnych dyspersji nanocząstek, nadających tekstyliom właściwości wielofunkcjonalne- bakteriostatyczne, antystatyczne i sensoryczne. Podjęto próbę ...
  • Badania odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej w aspekcie obrotu na polskim rynku i oceny jej wartości użytkowej 

   Faryś, Przemysław Krystian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Praca doktorska poświęcona jest analizom i badaniom na temat problematyki obrotu odzieżą naruszającą prawa własności intelektualnej na przykładzie polskiego rynku. Niniejsze opracowanie stanowi skrót rozprawy doktorskiej.Pierwszą ...
  • Basic Comparison of the Properties of the Loop and Frotte Yarns, Woven and Knitted Fabrics 

   Grabowska, Katarzyna Ewa; Ciesielska-Wróbel, Izabela (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   Both loop fancy yarns and frotte fancy yarns belong to the group of yarns with continuous effects. The difference between frotte and loop yarn relies on the fact that the loop yarn is constructed with two core yarns and ...
  • Bawełna - systemy i metody oceny 

   Frydrych, Iwona (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   The book is destined for the people working with cotton, mostly in the spinning mill, but not only. It can be also very useful for cotton classers, ttaders and so on. In the introduction there are described shortly ...
  • Biomechanical Studies of Novel Hernia Meshes with Enhanced Surface Behaviour 

   Struszczyk, Marcin H.; Komisarczyk, Agnieszka; Krucińska, Izabella; Gutowska, Agnieszka; Pałys, Beata; Ciechańska, Danuta (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Research on hernia implants, especially less-invasive implantation techniques, is an important focus of study around the world. Practitioners require that these elaborate structures, which are primarily designed using ...
  • Chemically Driven Printed Textile Sensors Based on Graphene and Carbon Nanotubes 

   Skrzetuska, Ewa; Puchalski, Michał; Krucińska, Izabella (MDPI, 2014)
   The unique properties of graphene, such as the high elasticity, mechanical strength, thermal conductivity, very high electrical conductivity and transparency, make them it an interesting material for stretchable electronic ...
  • Deposition of Zinc Oxide on the Materials Used in Medicine. Preliminary Results 

   Teterycz, Helena; Suchorska-Woźniak, Patrycja; Fiedot, Marta; Karbownik, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This paper presents preliminary results of the direct deposition of nano- and microstructures of zinc oxide on materials used in medicine. The coatings were deposited on cotton gauze and polyamide fabric. During the research ...
  • Determination of Fabric Surface Resistance by Van Der Pauw Method in Case of Contacts Distant from the Sample Edge 

   Tokarska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The van der Pauw method can be used to determine the electroconductive properties of textile materials. However, the sample surface resistance can be determined provided that the sample has characteristics typical for the ...
  • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
  • Electrical and thermal properties of anthrone 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Quantum-chemical density functional theorem (DFT) calculations indicate that the value of the reorganization energy indicates the possibility of efficient hole capture by the anthrone molecule during transport process ...
  • Fabrication of Plga/Hap and Plga/Phb/Hap Fibrous Nanocomposite Materials for Osseous Tissue Regeneration 

   Krucińska, Izabella; Chrzanowska, Olga; Boguń, Maciej; Kowalczuk, Marek M.; Dobrzyński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The study presents the manufacturing of nanofibrous structures as osteoconductive, osteoinductive materials for osseous tissue regeneration. The fibrous structures were obtained by electrospinning of poly(l-lactide-coglicolide) ...
  • Identyfikacja procesu dziania na szydełkarkach 

   Kowalski, Krzysztof Józef (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2008)
  • Identyfikacja warunków procesu dziania podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki 

   Kłonowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   Identyfication of knitting process conditions has been performed on the base of knitting process computer model, during controlled robbing back of thread in the knitting zone on weft-knitting machines. The research was ...
  • Identyfikacja warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach 

   Pietruszewska, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy dokonano wieloaspektowej identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno na podstawie komputerowej symulacji dynamicznych obciążeń nitek i długości ich wrabiania jak i badań ...
  • In-Compost Biodegradation of PLA Nonwovens 

   Gutowska, Agnieszka; Jóźwicka, Jolanta; Sobczak, Serafina; Tomaszewski, Wacław; Sulak, Konrad; Miros, Patrycja; Owczarek, Monika; Szalczyńska, Magdalena; Ciechańska, Danuta; Krucińska, Izabella (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Presented in this work are the results of an investigation into the biodegradation of selected nonwoven materials made of commercial poly[(DL)-lactide] – PLA 6252D supplied by Nature Works® LLC, USA. The biodegradation was ...
  • The Influence of Pet Fibres Surface Enzymatic Modification on the Selected Properties 

   Kardas, Iwona; Lipp-Symonowicz, Barbara; Sztajnowski, Sławomir; Wojciechowska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The effect of changes in the surface structure of glossy polyester filaments from poly(ethylene terephthalate) in terms of its micro-topography, molecular and supermolecular structure of the fibre surface layers on selected ...
  • Influence of Stress and Relaxation Characteristics of Knitted Fabrics on the Unit Pressure of Compression Garments Supporting External Treatment 

   Ilska, Anita; Kowalski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Kowalski, Tomasz Marek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The paper presents an analysis of the influence of the mechanical properties’ heterogeneity of knitted fabrics and the method of determining their characteristics of stress and relaxation (deformation) on the value of unit ...
  • Innovations in clothing technology & measurement techniques 

   Bartkowiak, Grażyna; Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...]It is worth to point out that the monograph "Innovations in Clothing Technology and Measurement Techniques" covers almost all the stages of clothing and footwear production starting from the scanning the human body, ...
  • Innovations in textile materials & protecting clothing 

   Bartkowiak, Grażyna; Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...] The results of research concerning new types of protective clothing, modeling its characteristics and the phenomena associated with its use, as well as the methodology of testing its protective properties are presented ...