Now showing items 93-103 of 103

    • Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych 

      Szafran, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
      Tematem rozprawy doktorskiej jest Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych, który stanowi naukowe podejście do nowego rodzaju przeciwwodnego zabezpieczenia, szczególnie poziomych ...
    • Wpływ rodzaju kreowanego produktu i pozycji rynkowej polskich przedsiębiorstw odzieżowych na proces podejmowania decyzji strategicznych 

      Grandys, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
      Przełom XX i XXI wieku to okres zmian w krajowej gospodarce. Najważniejsze to: transformacja ustrojowa w 1989 r., przystąpienie Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE) w 1998 r. oraz do UE w 2004 r. Nie wszystkie ...
    • Wpływ technologii wytwarzania na parametry anten tekstylnych 

      Nowak, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
      Praca doktorska składa się z części teoretycznej, eksperymentalnej oraz wniosków. Cześć eksperymentalna rozprawy doktorskiej składa się z trzech części. W pracy wytworzono anteny tekstylne trzema różnymi metodami: ...
    • Wpływ warunków pracy tarczowego podciągacza nici na charakterystykę ściegu czółenkowego 

      Krasowska, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
      Podczas omawiania procesu sterowania nicią przez podciągacz zaakcentowano szczególną rolę mechanizmu podciągacza nici w maszynach ściegu czółenkowego. Wyróżniając charakterystyczne fazy działania podciągacza, tj. zasilanie ...
    • Wybrane zagadnienia z metrologii użytkowej odzieży funkcjonalnej 

      Krucińska, Izabella; Korycki, Ryszard; Skrzetuska, Ewa; Kowalski, Krzysztof; Puszkarz, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
      Rozwój technologii nowych materiałów, sposobu ich przetwarzania i wykorzystywania, a także coraz lepsze poznanie mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka sprzyjają rozwojowi odzieży specjalnego przeznaczenia. Odzież ...
    • Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oceny jednorodności struktury wybranych tkanin 

      Owczarek, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
      W pracy podjęto próbę określenia nowych parametrów opisu i metodyki oceny jednorodności struktury tkaniny. Jednorodność zdefiniowano jako powtarzalność najmniejszego wycinka ( raportu splotu) oraz powtarzalność zbioru ...
    • Wystawa studentów wzornictwa 

      Zimna, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
      W galerii JUTRO na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbył się wernisaż wystawy 3D_użytkowe i artystyczne formy przestrzenne – prace studentów wzornictwa.
    • Włókiennictwo 2020+ 

      Malinowska-Olszowy, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
      Od ponad 2 lat Politechnika Łódzka wraz partnerami realizuje projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+. Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia konkurencyjności oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie wł ...
    • Włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych 

      Erdman, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
      Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej było otrzymanie włókien celulozowych modyfikowanych organicznymi i nieorganicznymi związkami luminescencyjnymi do zastosowania w dokumentach i tekstyliach. Podstawowym ...
    • Włókna o wielu zastosowaniach 

      Stawski, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
      Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbyła się dziesiąta konferencja naukowa Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles. Tematyka koncentrowała się ...
    • Zastosowanie poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) do otrzymywania włóknin 

      Zielińska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
      W pracy wykonano syntezy poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) – PDAMA przy użyciu dwóch metod polimeryzacji: roztwo-rowej oraz blokowej. Otrzymano polimery o liczbowo średniej masie cząsteczkowej odpowiednio: ...