Now showing items 1-2 of 2

  • Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach 

   Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstwa oraz obawy z którymi się obecnie ...
  • Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw 

   Lewandowski, Jerzy; Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań ...