Now showing items 1-1 of 1

    • Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw 

      Lewandowski, Jerzy; Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
      Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań ...