Now showing items 1-1 of 1

    • Szanse i zagrożenia w rozwoju polskich obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 

      Antczak, Anna; Kopeć, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
      Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na politykę rolną Unii Europejskiej, w kontekście szans i możliwości jakie stwarza polskiemu rolnictwu. Opracowanie zawiera również charakterystykę aktualnego Programu Rozwoju ...