Now showing items 1-2 of 2

  • Szanse i zagrożenia w rozwoju polskich obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 

   Antczak, Anna; Kopeć, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na politykę rolną Unii Europejskiej, w kontekście szans i możliwości jakie stwarza polskiemu rolnictwu. Opracowanie zawiera również charakterystykę aktualnego Programu Rozwoju ...
  • Wino – połączenie alternatywnego inwestowania środków pieniężnych i pasji 

   Antczak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Artykuł przedstawia charakterystykę i możliwości inwestowania na słabo opisanym rynku win inwestycyjnych, będącym jednym z rodzajów inwestycji alternatywnych. Omawia również główne cechy niniejszego rynku oraz najbardziej ...