Now showing items 1-1 of 1

    • Badania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych 

      Kułak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
      Prace badawcze poprowadzono w kierunku analizy uwarunkowań oddziaływania alergennego tekstyliów. Uwagę skoncentrowano na poznaniu przyczyn nadwrażliwości kontaktowej, wywołanej przez włókna i tekstylia, w aspekcie wptywu ...