Now showing items 1-1 of 1

    • Symulacja i modelowanie tekstronicznej odzieży grzewczej 

      Frydrysiak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
      Poniższe opracowanie jest streszczeniem interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pt. Modelowanie i symulacja tekstronicznych układów automatycznej regulacji temperatury, postawiono hipotezę, o tym, że: istnieje możliwość ...