Now showing items 1-1 of 1

    • Nowej generacji prekursorowe włókna pan z nanododatkami ceramicznymi 

      Boguń, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
      W oparciu o przeprowadzone badania wpływu podstawowych parametrów procesu formowania na strukturę i właściwości włókien opracowano warunki wytwarzania nowej generacji prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych, zawierających ...