Now showing items 1-20 of 226

  • Przepisy fotograficzne 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Kauczuki 

   Kiełbasiński, Stanisław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Budowa materii 

   Dorabialska, Alicja (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Dział analityczny 

   Wilkoszewski, Bogumił (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Włókna i ich chemiczna przeróbka 

   Trepka, Edmund (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Woda 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Własności związków organicznych 

   Bochwic, Bolesław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Korozja metali i stopów 

   Wendorff, Zofia (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Drewno jako surowiec chemiczny 

   Ekerkunst, Aleksander (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Minerały przemysłowe 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Biologiczne oczyszczanie ścieków włókienniczych po wstępnym ozonowaniu 

   Perkowski, J.; Kos, L. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Praca dotyczy wpływu wstępnego ozonowania ścieków włókienniczych na wydajność i efektywność ich doczyszczania metodami biologicznymi. Obiektem naszych badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z procesów ...
  • Zastosowanie radiacyjnej dezynfekcji przy konserwacji rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

   Perkowski, J.; Zajączkowska-Kłoda, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi została poddana konserwacji z wykorzystaniem procesu radiacyjnej dezynfekcji. W oparciu o dane literaturowe i wykonaną wstępną ...
  • Zaawansowane technologie utleniania zanieczyszczeń 

   Zarzycki, Roman; Imbierowicz, Mirosław; Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2001)
  • Procesy radiacyjnego utleniania w ochronie środowiska 

   Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających 

   Ledakowicz, S.; Miller, J.S.; Perkowski, J. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych 

   Perkowski, Jan; Goździecki, Tomasz (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Procesowi radiacyjnej dezynfekcji w celu zniszczenia bakterii i grzybów poddano 60000 butów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Zastosowano dawkę promieniowania jonizującego równą 20 kGy. Czas trwania zabiegu wynosił 72 ...
  • Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych 

   Markowska, Joanna; Libudzisz, Zdzisława; Żegota, Alicja (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Przedmiotem badań było określenie wpływu dawek promieniowania jonizującego gamma (1-10 kGy) na poziom przetrwalników Bacillus subtilis i Bacillus cereus oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus obecnych w surowcach ...
  • Barwniki w nowoczesnych technikach 

   Sokołowska, Jolanta (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005)
   [...] Niniejsza monografia w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania barwników i pigmentów syntetycznych w dziedzinach odmiennych niż przemysł włókienniczy i pokrewne. Składa się z ...
  • Zielona chemia 

   Paryjczak, Tadeusz; Lewicki, Andrzej; Zaborski, Marian (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
  • Radioaktywność w środowisku naturalnym 

   Bem, Henryk (Polska Akademia Nauk.Oddział w Łodzi, 2005)