Show simple item record

dc.contributor.authorKania, Sylwester
dc.contributor.authorKuliński, Janusz
dc.contributor.authorSikorski, Dominik
dc.date.accessioned2020-02-25T07:49:27Z
dc.date.available2020-02-25T07:49:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKania S., Kuliński J., Sikorski D., The origin of the interaction responsible for the difference of hole mobility of thwo derivatives of anthracene. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1224, Vol. 39, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, s. 27-35, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2018.39.27-35.
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2748
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/physics.2018.39.27-35
dc.description.abstractHole mobility of the layers built from two anthracene derivatives differing in the substitution of the central benzene ring, i.e. anthrone substituted with only one keto group and anthraquinone substituted with two keto groups differs by one order of magnitude despite the fact that both have almost identical crystal structure. We ascribe this difference to existence of an additional intermolecular interaction arising in the layer of anthrone.en_EN
dc.description.abstractWykazano, w przypadku antronu i antrachinonu będących pochodnymi antracenu podstawionego w środkowym pierścieniu jedną lub dwiema grupami ketonowymi obserwuje się jedynie małe i prawie identyczne zmiany aromatycznej energii stabilizacji (w zakresie 1%). Oba rozpatrywane związki mają prawie identyczną strukturę krystaliczną. Jednakże ruchliwość dziur w antronie jest o jeden rząd wyższa niż w antrachinonie, niezależnie, czy jest badana w warstwach amorficznych, quasi-amorficznych czy też krystalicznych. Dlatego też jedynym źródłem obserwowanej doświadczalnie różnicy ruchliwości nośników ładunku może być obecność dużego momentu dipolowego cząsteczki antronu w porównaniu do małej wartości momentu dipolowego cząsteczki antrachinonu.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofScientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1224, Vol. 39, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2018.39.
dc.relation.ispartofseriesScientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1224, Vol. 39, 2018
dc.subjectanthroneen_EN
dc.subjectanthraquinoneen_EN
dc.subjectDFT calculationsen_EN
dc.subjectmobilityen_EN
dc.subjectantronpl_PL
dc.subjectantrachinonpl_PL
dc.subjectmobilnośćpl_PL
dc.titleThe origin of the interaction responsible for the difference of hole mobility of thwo derivatives of anthraceneen_EN
dc.title.alternativeŹródło powstawania oddziaływań odpowiedzialnych za różnice ruchliwości dwu pochodnych antracenupl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/physics.2018.39.27-35
dc.identifier.doiDOI: 10.34658/physics.2018.39.27-35
pl.contributor.editorEditor of series: Mariola Buczkowskaen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record