Now showing items 1-1 of 1

    • Nauczanie zdalne w czasie epidemii w liczbach 

      Grzybowski, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
      Artykuł przedstawia dane liczbowe ilustrujące znaczący wzrost wykorzystania narzędzi do zdalnego kształcenia: platformy WIKAMP, platformy Webinariów PŁ, usług MS Teams oraz ruchu w komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail. ...