Now showing items 1-20 of 332

  • Stateczność ortotropowych płyt z wzdłużnymi rozwarstwieniami 

   Kędziora, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano stateczność prostokątnych ortotropowych płyt z rozwarstwieniami biegnącymi wzdłuż całej długości płyty. Przyjęto, że płyty są swobodnie pod na obciążonych końcach. Zagadnienie rozwiązano w ramach ...
  • Influence of initial imperfections on the collapse behaviour of box-columns 

   Grądzki, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   In this work the analysis of the post-buckling state in the elasto-plastic range of a box-colunm subjected to uniform compression in the elasto-plastic range is preseoted. The problem is investigated using Rayleigh-Ritz ...
  • Global and local instability of thin-walled columns beyond the proportional limit 

   Kołakowski, Zbigniew; Kowal-Michalska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The problem of global and local stability in the inelastic range for thin-walled columns is examined on the basis of the defonnation theory and the incremental theory of plasticity. Columns of closed and open cross-sections ...
  • Nośność cienkościennych płyt o zmiennej ortotropii 

   Kubiak, T.; Kołakowski, Z. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy analizowano zachowanie się sprężystych cienkościennych płyt ortotropowych po utracie stateczności w ramach drugiego rzędu asymptotycznej teorii stateczności układów zachowawczych Koitera [1]. Badano płyty ortotropowe ...
  • Nośność graniczna cienkościennych słupów z centralnymi żebrami pośrednimi w ramach drugiego rzędu nieliniowego przybliżenia 

   Kołakowski, Zbigniew; Teter, A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano interakcyjne wyboczenie cienkościennych słupów wzmocnionych żebrami pośrednimi. Żebra modelowano płytami. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte na obu końcach. Zastosowano drugi rząd nieliniowego ...
  • Sprzężone wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek - słupów o przekrojach otwartych 

   Królak, M.; Kołakowski, Z. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano interakcyjne wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek-słupów. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte na obu końcach. Zastosowano drugi rząd nieliniowego przybliżenia asymptotycznej teorii ...
  • Some contributions into a solution for plastic mechanisms in thin-walled beams 

   Kotełko, M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   Two contributions into the problem of plastic mechanisms in thin-walled box-section beams are presented in the paper. The first solution concernes a beam built of strain-hardening izotropic material and incorporates ...
  • Wpływ zmian grubości płyty perforowanej wymiennika ciepła na stateczność konstrukcji 

   Chudzik, A.; Świniarski, J. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   Jednym z istotnych elementów wymiennika ciepła są dna sitowe - płyty perforowane o znacznej grubości, w których zamocowane są rurki wkładu grzewczego. Dla konstruktorów wymienników ciepła istotna jest analiza wytrzymałościowa ...
  • Wpływ doboru warstw na stateczność i nośność ortotropowych płyt pięciowarstwowych 

   Grądzki, R.; Kowal-Michalska, K. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów geometrycznych i materiałowych na masę, stateczność i nośność płyt prostokątnych, zbudowanych z pięciu warstw o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów. ...
  • Stateczność i nośność graniczna cienkościennych słupów wieloobwodowych poddanych równomiernemu ściskaniu 

   Królak, M.; Grądzki, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy przeprowadzono analizę stateczności lokalnej i globalnej ( eulerowskiej) oraz nośności granicznej równomiernie ściskanych izotropowych słupów o przekrojach kwadratowych wieloobwodowych (wielokomorowych) o stałym ...
  • Numeryczna analiza zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych zgniotowi 

   Kotełko, M.; Lipa, S. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy przedstawiono zagadnienie nośności w fazie zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych bocznemu (promieniowemu) zgniotowi. Omówiono metody analizy fazy zniszczenia absorberów energii. ...
  • Analiza stateczności cienkościennych dźwigarów skrzynkowych obciążonych cieplnie 

   Kubiak, T.; Niezgodziński, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy zaprezentowano rozważania dotyczące słuszności przyjmowania założenia prostych brzegów podczas analizy stateczności płyt obciążonych termicznie. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych (MES) dla dźwigarów oraz ...
  • Wpływ modułu sprężystości postaciowej na stateczność płyt trójwarstwowych 

   Mania, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy podano wyniki analizy stateczności globalnej płyt trójwarstwowych w kształcie trapezu równoramiennego swobodnie podpartych na całym obwodzie, poddanych osiowemu ściskaniu. Omówiono szczególny wpływ materiału ...
  • Nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych 

   Kubiak, T.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy zaprezentowano podstawowe idee w podejściu do stateczności, stanów pokrytycznych i nośności cienkościennych belek - słupów z kompozytów warstwowych o przekrojach otwartych i zamkniętych. Przedstawiono oszacowanie ...
  • Behaviour of stainless steel columns under combined bending and axial compression loading 

   Macdonald, M.; Rhodes, J.; Kotełko, M. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   The behaviour and load capacity of Type 304 stainless steel columns of lipped channel cross-section, subjected to pure compression loading was presented by Macdonald, Rhodes and Kotelko in 2000 [1].This paper describes ...
  • Interaction of global and local modes at free oscillations of compressed thin-walled beams 

   Manevich, A.I.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   The influence of a compressive force on free nonlinear oscillation of thin-walled members is studied. The case of internal autoparametric resonance is considered when the ratio of natural frequencies of global and local ...
  • Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi 

   Teter, A.; Kołakowski, Z.; Kubiak, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy rozpatrzono interakcyjne wyboczenie pryzmatycznych, cienkościennych, kompozytowych słupów o przekrojach otwartych wzmocnionych żebrami pośrednimi i wzmocnieniami brzegowymi. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte. ...
  • Numerical and experimental collapse analysis of tubular multi-member energy absorbers under lateral compression 

   Lipa, Sebastian; Kotełko, Maria (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   In the paper, the problem of collapse load and energy dissipation capacity of tubular multi-member energy absorbers subject to lateral crushing load is presented. The method of analytical solution of the problem of initial ...
  • Energy method for position stability analysis of critical points of robot manipulators. 

   Szumiński, Przemysław; Kapitaniak, Tomasz; Stefański, Andrzej (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   An energy method for the position stability analysis of critical points (equilibrium positions) of dynamical systems with an arbitrary finite number of degrees of freedom is presented. The method proposed consists in the ...
  • Hybrid, finite element-artificial neural network model for composite materials. 

   Lefik, Marek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   An application of Artificial Neural Networks for a definition of the effective constitutive law for a composite is described in the paper. First, a classical homogenisation procedure is directly interpreted with a use of ...