Now showing items 1-1 of 1

    • Badanie eksploatacyjne rurociągów obiegu parowego doświadczalnej mikrosiłowni binarnej 

      Antczak, Łukasz; Fijałkowski, Tomasz; Ruciński, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2012)
      Poniższy artykuł przedstawia analizę numeryczną układu rurociągów parowych doświadczalnej mikrosiłowni binarnej. Analizie poddano stan pracy normalnej obiegu parowego. Omówiono wyniki obliczeń dla naprężeń pochodzących ...