Now showing items 41-60 of 326

  • Preliminary analysis of inelastic buckling of the heat exchanger. 

   Chudzik, Agnieszka (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2008)
   Thermal and economic conditions that have to be satisfied by heat exchangers in heat and power generation cause that analysis of the influence of the working medium flowing in heating cartridge pipes is essential for ...
  • Lyapunov exponents of systems with noise and fluctuating parameters. 

   Stefański, Andrzej (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2008)
   This paper deals with the problem of determination of Lyapunov exponents in dynamical systems with noise or fluctuating parameters. The method for identifying the character of motion in such systems is proposed. This ...
  • Non-linear vibrations of the axially moving paper web. 

   Marynowski, Krzysztof (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2008)
   Non-linear vibrations of the beam-like model of an axially moving paper web with time-dependent tension have been investigated in this paper. The considered paper parameters have been determined experimentally. The beam ...
  • Experimental identification of dynamic parameters for active magnetic bearings. 

   Kozanecka, Dorota; Kozanecki, Zbigniew; Lech, Tomasz (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2008)
   In the paper, an experimental identification procedure of dynamic parameters for active magnetic bearings is presented. In the proposed method, analysis of variable components of displacements of the rotor for an excitation ...
  • Synchronization of mechanical oscillators excited kinematically. 

   Perlikowski, Przemysław (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2008)
   In this paper, the behaviour of a system of coupled mechanical oscillators excited kinematically was studied numerically. Several methods of detection of synchronization were shown and advantages of each were mentioned. ...
  • Static and dynamic interactive buckling of composite columns. 

   Kołakowski, Zbigniew (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009)
   The static and dynamic problem of interaction of global buckling modes in compressed columns with complex open and closed cross-sections was considered in the paper. The columns made of laminate composites were assumed to ...
  • Stability and load carrying capacity of multi-cell thin-walled columns of rectangular cross-sections 

   Królak, Marian; Kowal-Michalska, Katarzyna; Mania, Radosław J.; Świniarski, Jacek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009)
   The paper concerns theoretical, numerical and experimental analysis of the stability and ultimate load of multi-cell thin-walled columns of rectangular and square cross-sections subjected to axial compression (uniform ...
  • Optimal design of fiber-reinforced composite disks. 

   Dems, Krzysztof; Wiśniewski, Jacek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009)
   The paper is devoted to the modeling, analysis and optimization encountered in the design process of two-dimensional structural components made of fiber-reinforced composite materials subjected to service loading. The ...
  • A generalized version of the perturbation-based stochastic finite difference method for elastic beams. 

   Kamiński, Marcin (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009)
   The main idea of this paper is to demonstrate a stochastic computational technique consisting of the generalized stochastic perturbation method using the Taylor expansions of random variables and the classical Finite ...
  • Analysis of a penny-shaped crack in magneto-elastic medium. 

   Rogowski, Bogdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009)
   The problem of a crack in a piezomagnetic material under magneto-mechanical loading is considered. The exact solution, obtained in this work, includes the unknown a priori normal component of the magnetic induction vector ...
  • Stan naprężenia w elastomerze zawierającym cząstki ferromagnetyczne w polu magnetycznym. 

   Boczkowska, Anna; Czechowski, Leszek; Jaroniek, Mieczysław; Niezgoda, Tadeusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2010)
   Przedstawiono wyniki analizy modelowania metodą elementów skończonych oraz badań metodą elastooptyki magnetoreologicznego elastomeru w obecności pola magnetycznego. Celem przeprowadzonych symulacji numerycznych i badań ...
  • Modelowanie procesu hartowania. 

   Czechowski, Leszek; Jankowski, Jacek; Kubiak, Tomasz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2010)
   Przedstawiono wyniki badań, które są następstwem wstępnych analiz i - w efekcie końcowym - mają służyć do optymalizacji procesu hartowania (doboru odpowiednich parametrów nagrzewania i chłodzenia w piecu hartowniczym - ...
  • Synchronizacja systemów zawieszonych na elastycznej strukturze. 

   Chudzik, Agnieszka (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2010)
   W pracy przedstawiono zjawisko wystąpienia synchronizacji mechanicznych oscylatorów zamocowanych na elastycznej strukturze. Wykazano, że dla danych warunków wzbudzenia [1] początkowo nieliniowe, chaotyczne oscylacje ...
  • Application of artificial neural networks in parametrical investigations of the energy flow and synchronization. 

   Dąbrowski, Artur; Jach, Anna; Kapitaniak, Tomasz (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2010)
   Dynamics of nonlinear systems is a very complicated problem with many aspects to be recognized. Numerous methods are used to investigate such systems. Their careful analysis is connected with long-time simulations. Thus, ...
  • Analysis of magnetic field effect on ferromagnetic spheres embedded in elastomer pattern. 

   Boczkowska, Anna; Czechowski, Leszek; Jaroniek, Mieczysław; Niezgoda, Tadeusz (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2010)
   The results of modelling of the magnetorheological elastomers (MREs) microstructure using Finite Elements Method (FEM) are shown. MREs are solids analogous to magnetorheological fluids consisting of carbonyl-iron particles ...
  • Experimental model of fracture of functionally graded materials. 

   Jaroniek, Mieczysław (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2010)
   Fabrication of functionally graded materials (FGM) can be obtained by layeredmixing of two materials of different thermo-mechanical properties with different volume ratios gradually changing from layer to layer such that ...
  • Static and dynamic interactive buckling regarding axial extension mode of thin-walled channel 

   Kołakowski, Zbigniew (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2010)
   The present paper deals with an influence of the axial extension mode on static and dynamic interactive buckling of a thin-walled channel with imperfections subjected to uniform compression when the shear lag phenomenon ...
  • Synchronisation and periodisation of Duffing oscillators coupled by elastic beam: finite element method approach. 

   Chudzik, Agnieszka (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2010)
   Results of numerical analysis of a structure witch consists of two identical chaotic oscillators suspended on an elastic element are presented. The numerical calculations have been carried out with the use of the professional ...
  • Modelowanie i symulacja ruchu nieliniowych układów mechaniki klasycznej. 

   Lubnauer, Włodzimierz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2010)
   W pracy zaprezentowano badania dynamiki ruchu nieliniowych układów mechanicznych dokonane poprzez komputerową symulację ruchu ich wirtualnych modeli. Dla charakterystycznych układów dynamicznych pokazano możliwości ...
  • Dynamice of Three Unidirectionally Coupled Duffing Oscillators 

   Borkowski, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   This article presents a system of three unidirectionally coupled Duffing oscillators. On the basic of numerical study we show the mechanism of translation from steady state to chaotic and hyperchaotic behavior. Additionally, ...