Now showing items 180-199 of 331

  • Naprężenia badane pod supermikroskopem 

   Czapski, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą prof. Tomasz Kubiak i jego doktorant mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej we współpracy z University of Bath ...
  • A new approach to dynamic buckling load estimation for plate structures 

   Kowal-Michalska, Katarzyna; Kubiak, Tomasz (Politechnika Łódzka. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, 2012)
  • New Design Method for the Formed Suction Intake in Axial-Flow Pumps with a Vertical Axis. 

   Błaszczyk, Andrzej; Papierski, Adam; Susik, Mariusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   A concept of the formed suction intake design obtained with an algorithm for vertical axial-flow pumps is presented. The design methodology is a part of works conducted within project no. N N513 460240 supported by the ...
  • New Gasostatic Borehole Bearings - Construction and Research 

   Pawłowski, Witold; Oryński, Franciszek; Kawczyński, Sławomir (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   In the article the origin of creation, construction as well as the research of the novel gasostatic borehole bearings are presented. In the first part of the paper the information on the construction of the bearing is ...
  • Niekonwencjonalne bezolejowe łożyska wysokoobrotowe turbogeneratora dla obiegu ORC. 

   Kozanecki, Zbigniew; Kozanecka, Dorota; Łagodziński, Jakub; Tkacz, Eliza (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   Obecnie w małych nowoczesnych systemach produkcji energii najczęściej stosowane są mikroturbiny o mocy rzędu od 1 do 20 kW. Niezwykle istotny jest rozwój niezawodnej technologii łożyskowania wirników tych miniaturowych ...
  • Nieliniowe układy dynamiczne - problem nadal otwarty. 

   Chudzik, Agnieszka (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2011)
   W pracy przedstawiono zjawisko wystąpienia synchronizacji oscylatorów typu Duffing podwieszonych do elastycznej belki. Zbadano wpływ zmiany modelu belki na zachowanie oscylatorów. Wykazano, że dla danych warunków początkowych ...
  • Non-linear vibrations of the axially moving paper web. 

   Marynowski, Krzysztof (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2008)
   Non-linear vibrations of the beam-like model of an axially moving paper web with time-dependent tension have been investigated in this paper. The considered paper parameters have been determined experimentally. The beam ...
  • Non-stationary heat transfer in a hollow cylinder with functionally graded material properties. 

   Ostrowski, Piotr; Michalak, Bohdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2011)
   The unidirectional non-stationary heat conduction in a two-phase hollow cylinder is considered. The conductor is made of two-phase stratified composites and has smooth gradation of effective properties in the radial ...
  • Nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych 

   Kubiak, T.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy zaprezentowano podstawowe idee w podejściu do stateczności, stanów pokrytycznych i nośności cienkościennych belek - słupów z kompozytów warstwowych o przekrojach otwartych i zamkniętych. Przedstawiono oszacowanie ...
  • Nośność cienkościennych płyt o zmiennej ortotropii 

   Kubiak, T.; Kołakowski, Z. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy analizowano zachowanie się sprężystych cienkościennych płyt ortotropowych po utracie stateczności w ramach drugiego rzędu asymptotycznej teorii stateczności układów zachowawczych Koitera [1]. Badano płyty ortotropowe ...
  • Nośność graniczna cienkościennych słupów z centralnymi żebrami pośrednimi w ramach drugiego rzędu nieliniowego przybliżenia 

   Kołakowski, Zbigniew; Teter, A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano interakcyjne wyboczenie cienkościennych słupów wzmocnionych żebrami pośrednimi. Żebra modelowano płytami. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte na obu końcach. Zastosowano drugi rząd nieliniowego ...
  • Numerical and experimental collapse analysis of tubular multi-member energy absorbers under lateral compression 

   Lipa, Sebastian; Kotełko, Maria (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   In the paper, the problem of collapse load and energy dissipation capacity of tubular multi-member energy absorbers subject to lateral crushing load is presented. The method of analytical solution of the problem of initial ...
  • Numerical Model of CAI Test for Fibre-Reinforced Polymer Plate. 

   Baszczyński, Piotr; Dziomdziora, Sebastian; Naze, Rafał; Kubiak, Tomasz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   This article presents numerical simulations of laminates subjected to Compression After Impact (CAI) testing including delamination modelling. Different model of impact damages of laminate were considered. Progressive ...
  • Numerical study of axially compressed FML profile including delamination 

   Kamocka, M.; Mania, Radosław J. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
  • Numeryczna analiza przepływu przez turbinę Savoniusa w programie MATLAB z wykorzystaniem Metody Wirów Dyskretnych. 

   Grzymski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   Celem niniejszej pracy jest numeryczne przedstawienie przepływu wokół rotora Savoniusa na płaszczyźnie zespolonej oraz stworzenie kodu w programie MATLAB, w celu przewidywania wydajności aerodynamicznej turbiny. Geometria ...
  • Numeryczna analiza przepływu przez turbinę Savoniusa. 

   Kacprzak, Konrad; Sobczak, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   Przepływ wokół turbiny wiatrowej Savoniusa o stałym przekroju został przeanalizowany przy pomocy symulacji quasi-2D oraz 3D w programie ANSYS CFX. Symulacje przeprowadzono tak, aby możliwe było porównanie ich wyników z ...
  • Numeryczna analiza zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych zgniotowi 

   Kotełko, M.; Lipa, S. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy przedstawiono zagadnienie nośności w fazie zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych bocznemu (promieniowemu) zgniotowi. Omówiono metody analizy fazy zniszczenia absorberów energii. ...
  • Occurrence of strick-slip phenomenon. 

   Awrejcewicz, Jan; Olejnik, Paweł (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2007)
   A self-excited system wit h unilateral friction contact modelled by a two degrees-of-freedom mechanical system, where the normaI farce varies during displacement of a block has been studied. The constructed real laboratory ...
  • Ocena obciążenia cieplnego ziarna diamentowego obciągacza jednoziarnistego. 

   Dębkowski, Ryszard; Rosiak, Andrzej (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Ocena skrawności elektrokorundowych ściernic do przecinania na przecinarkach ręcznych. 

   Kaczmarek, Józef (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)