Now showing items 243-262 of 326

  • Selected Aspects of Nitrogen Refinement of Silumin 226 

   Szymczak, Tomasz; Gumienny, Grzegorz; Pacyniak, Tadeusz (2014)
   The work presents the results of the investigations of the effect of the nitrogen (N2) refining time „τraf” and the gas output on the course of the crystallization process, the microstructure and the gassing degree of ...
  • Selected Problems of Determining Critical Loads in Sructures with Stable Post-Critical Behaviour. 

   Czapski, Paweł; Kubiak, Tomasz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   This paper presents selected cases of inapplicability of theory based methods of determining critical loads in thin – walled, composite tubes. 8th layered composite tubes with square cross-section were being subjected to ...
  • Sensitivity Analysis of Steel Box-Section Girders. 

   Lis, Paweł; Kotełko, Maria (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The paper deals with the load–carrying capacity stochastic variance based sensitivity analysis of thin–walled box–section girder subjected to pure bending. The lower– and uppe-r-bound load–capacity estimation is performed. ...
  • Sensitivity analysis of steel box-section griders 

   Kotełko, Maria; Lis, Paweł (Politechnika Łódzka. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, 2012)
  • Simulating the damped vibrations of a fractional oscillator with fuzzy initial conditions. 

   Awrejcewicz, Jan; Tomasiello, Stefania (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   A Picard-like scheme using quadrature and differential quadrature rules, formerly introduced to solve integro-differential equations, is herein adapted to solve the problem of an oscillator with damping defined by the ...
  • Some aspects of the axial extension mode in an elastic thin-walled beam-column. 

   Kołakowski, Zbigniew (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2012)
   The present paper deals with the influence of the axial extension mode on static and dynamic interactive buckling of a thin-walled beam-column with imperfections subjected to uniform compression when the shear lag phenomenon ...
  • Some contributions into a solution for plastic mechanisms in thin-walled beams 

   Kotełko, M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   Two contributions into the problem of plastic mechanisms in thin-walled box-section beams are presented in the paper. The first solution concernes a beam built of strain-hardening izotropic material and incorporates ...
  • Some remarks on dynamic results for averaged and exact models of thin periodic plates. 

   Jędrysiak, Jarosław; Michalak, Bohdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2005)
   The aim of the paper is to show certain justification of the new non-asymptotic model of thin periodic plates, derived using the tolerance averaging (Wo?niak and Wierzbicki, 2000). The model describes the effect of periodicity ...
  • Sposoby modelowania dynamiki szlifierek z uwzględnieniem drgań karbujących. 

   Pawłowski, Witold; Oryński, Franciszek (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2008)
   Przedstawiono problem modelowania procesu szlifowania z uwzględnieniem samowzbudnych drgań karbujących. Opisano metody jego modelowania oraz przegląd światowych dokonań w tym zakresie. Analizę przeprowadzono w celu określenia ...
  • Sprzężone wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek - słupów o przekrojach otwartych 

   Królak, M.; Kołakowski, Z. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano interakcyjne wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek-słupów. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte na obu końcach. Zastosowano drugi rząd nieliniowego przybliżenia asymptotycznej teorii ...
  • Stability Analysis of a Plane, Rectangular, Boron-epoxy Laminated Plate Basing on Strength Properties Determined by Different Methods 

   Mróz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   This paper presents the examples of practical applications of composite materials in mechanical engineering and methods in determining of micromechanical properties of a laminate, corresponding to a plate, made of epoxy ...
  • Stability and load carrying capacity of multi-cell thin-walled columns of rectangular cross-sections 

   Królak, Marian; Kowal-Michalska, Katarzyna; Mania, Radosław J.; Świniarski, Jacek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009)
   The paper concerns theoretical, numerical and experimental analysis of the stability and ultimate load of multi-cell thin-walled columns of rectangular and square cross-sections subjected to axial compression (uniform ...
  • Stability of composite plates with non-uniform distribution of constituents. 

   Michalak, Bohdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   This contribution deals with stability of certain composite plates with a deterministic material structure which is not periodic but can be approximately regarded as periodic in small regions of a plate. The formulation ...
  • Stability of cross-ply composite plate with piezoelectronic actuators 

   Włuka, Piotr; Kubiak, Tomasz (Politechnika Łódzka. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, 2012)
  • Stability of periodic beams 

   Jędrysiak, J.; Marczak, J. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
  • Stability of thin plates with functionality graded structure 

   Kaźmierczak, Magda; Jędrysiak, Jarosław (Politechnika Łódzka. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, 2012)
  • Stan naprężenia w elastomerze zawierającym cząstki ferromagnetyczne w polu magnetycznym. 

   Boczkowska, Anna; Czechowski, Leszek; Jaroniek, Mieczysław; Niezgoda, Tadeusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2010)
   Przedstawiono wyniki analizy modelowania metodą elementów skończonych oraz badań metodą elastooptyki magnetoreologicznego elastomeru w obecności pola magnetycznego. Celem przeprowadzonych symulacji numerycznych i badań ...
  • Stanowisko badawcze do szlifowania powierzchni walcowych zewnętrznych, konwencjonalnie i innowacyjnie. 

   Wójcik, Ryszard (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego wałków. 

   Lajmert, Paweł; Sikora, Małgorzata; Ostrowski, Dariusz; Kruszyński, Bogdan (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W artykule przedstawiono stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego powierzchni cylindrycznych. Zobrazowano budowę układów sterujących i pomiarowych stanowiska. Omówiono innowacyjny system nadzoru nad procesem ...
  • Stanowisko do wieloaspektowego badania procesu szlifowania kłowego wałków. 

   Lajmert, Paweł; Kruszyński, Bogdan; Wrąbel, Dariusz; Sikora, Małgorzata (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
   W pracy przedstawiono stanowiska badawcze umożliwiające wieloaspektową ocenę procesu szlifowania kłowego wałków. Stanowiska te pozwalają na akwizycję i wstępne przetwarzanie różnych sygnałów pomiarowych, tj. składowych ...