Now showing items 235-254 of 326

  • Radial fan controlled with impeller movable blades - CFD investigations 

   Jóźwik, Krzysztof; Papierski, Adam; Sobczak, Krzysztof; Obidowski, Damian; Kryłłowicz, Władysław; Marciniak, Emil; Wróbel, Grzegorz; Marciniak, Adrian; Wróblewski, Piotr; Kobierska, Agnieszka; Frącczak, Łukasz; Podsędkowski, Leszek (Wydawnictwo IMP PAN, 2016)
   Modern classical power generation systems, based on power plants in Poland, where coal (hard bituminous coal or lignite) is the primary energy source, operate under variable loading conditions. Thus, all machines working ...
  • Radial Stiffness of Combined Journal and Thrust Hydrostatic Bearing. 

   Sikora, Małgorzata (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   The paper presents the results of theoretical analysis of the effect of supply pressure and rotational speed on the radial stiffness of the integrated angular cylindrical–face hydrostatic bearings designed for precise ...
  • Reflections on Professional Engineering Ethics - a Personalistic Perspective 

   Wajszczyk, Piotr (Akademia Leona Koźmińskiego, 2012)
   1. Purpose The article attempts to synthesize professional engineering ethics to find key characteristic features of a professional expert engineer and of a managing engineer, who do their duties on job contracts or as ...
  • Regular and Chaotic Dynamics of Flexible Plates 

   Awrejcewicz, Jan; Krylova, E.Yu.; Papkova, I.V.; Krys'ko, Vadim Anatolevič (2014)
   Nonlinear dynamics of flexible rectangular plates subjected to the action of longitudinal and time periodic load distributed on the plate perimeter is investigated. Applying both the classical Fourier and wavelet analysis ...
  • Równanie dynamiczne ruchu kulistego ciała sztywnego w układzie parasola. 

   Polka, Andrzej (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
   W pracy opisano wzajemne położenie płaszczyzny parasola i płaszczyzny krętu w ruchu kulistym oraz wynikające z tego przyrosty wektorów krętu. Wyprowadzono dynamiczne równanie ruchu kulistego ciała sztywnego w postaci ...
  • Różne aspekty ograniczenia wydajności pompy wyporowej o stałej objętości jednostkowej 

   Pawelski, Zbigniew; Gauthier, Pierre; Werner, Andrzej; Goszczak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   A solution has been proposed that ensures oil drain from the discharge chamber to the pump inlet. The piston of a relief valve is controlled by a differential pressure resulting from Bernouilli effect. The start value of ...
  • Różne oblicza układów dynamicznych 

   Mrozowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Międzynarodowa konferencja Dynamical Systems – Theory and Applicationsodbyła się po raz 15. Zgromadziła ponad 200 uczestników, wśród których goście zagraniczni z 40 krajów stanowili 65 proc.
  • Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji 

   Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej ...
  • Selected Aspects of Nitrogen Refinement of Silumin 226 

   Szymczak, Tomasz; Gumienny, Grzegorz; Pacyniak, Tadeusz (2014)
   The work presents the results of the investigations of the effect of the nitrogen (N2) refining time „τraf” and the gas output on the course of the crystallization process, the microstructure and the gassing degree of ...
  • Selected Problems of Determining Critical Loads in Sructures with Stable Post-Critical Behaviour. 

   Czapski, Paweł; Kubiak, Tomasz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   This paper presents selected cases of inapplicability of theory based methods of determining critical loads in thin – walled, composite tubes. 8th layered composite tubes with square cross-section were being subjected to ...
  • Sensitivity Analysis of Steel Box-Section Girders. 

   Lis, Paweł; Kotełko, Maria (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The paper deals with the load–carrying capacity stochastic variance based sensitivity analysis of thin–walled box–section girder subjected to pure bending. The lower– and uppe-r-bound load–capacity estimation is performed. ...
  • Sensitivity analysis of steel box-section griders 

   Kotełko, Maria; Lis, Paweł (Politechnika Łódzka. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, 2012)
  • Simulating the damped vibrations of a fractional oscillator with fuzzy initial conditions. 

   Awrejcewicz, Jan; Tomasiello, Stefania (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   A Picard-like scheme using quadrature and differential quadrature rules, formerly introduced to solve integro-differential equations, is herein adapted to solve the problem of an oscillator with damping defined by the ...
  • Some aspects of the axial extension mode in an elastic thin-walled beam-column. 

   Kołakowski, Zbigniew (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2012)
   The present paper deals with the influence of the axial extension mode on static and dynamic interactive buckling of a thin-walled beam-column with imperfections subjected to uniform compression when the shear lag phenomenon ...
  • Some contributions into a solution for plastic mechanisms in thin-walled beams 

   Kotełko, M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   Two contributions into the problem of plastic mechanisms in thin-walled box-section beams are presented in the paper. The first solution concernes a beam built of strain-hardening izotropic material and incorporates ...
  • Some remarks on dynamic results for averaged and exact models of thin periodic plates. 

   Jędrysiak, Jarosław; Michalak, Bohdan (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2005)
   The aim of the paper is to show certain justification of the new non-asymptotic model of thin periodic plates, derived using the tolerance averaging (Wo?niak and Wierzbicki, 2000). The model describes the effect of periodicity ...
  • Sposoby modelowania dynamiki szlifierek z uwzględnieniem drgań karbujących. 

   Pawłowski, Witold; Oryński, Franciszek (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2008)
   Przedstawiono problem modelowania procesu szlifowania z uwzględnieniem samowzbudnych drgań karbujących. Opisano metody jego modelowania oraz przegląd światowych dokonań w tym zakresie. Analizę przeprowadzono w celu określenia ...
  • Sprzężone wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek - słupów o przekrojach otwartych 

   Królak, M.; Kołakowski, Z. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano interakcyjne wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek-słupów. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte na obu końcach. Zastosowano drugi rząd nieliniowego przybliżenia asymptotycznej teorii ...
  • Stability Analysis of a Plane, Rectangular, Boron-epoxy Laminated Plate Basing on Strength Properties Determined by Different Methods 

   Mróz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   This paper presents the examples of practical applications of composite materials in mechanical engineering and methods in determining of micromechanical properties of a laminate, corresponding to a plate, made of epoxy ...
  • Stability and load carrying capacity of multi-cell thin-walled columns of rectangular cross-sections 

   Królak, Marian; Kowal-Michalska, Katarzyna; Mania, Radosław J.; Świniarski, Jacek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009)
   The paper concerns theoretical, numerical and experimental analysis of the stability and ultimate load of multi-cell thin-walled columns of rectangular and square cross-sections subjected to axial compression (uniform ...