Now showing items 213-232 of 326

  • Parametryzacja geometrii promieniowego wirnika odśrodkowej pompy wielostopniowej. 

   Kantyka, Krzysztof; Papierski, Adam (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule opisano parametryczny zapis geometrii promieniowego wirnika zamknietego pompy osrodkowej. Potrzeba parametryzacji rozumianej jako zapis konstrukcji (topologii, kształtu) poprzez zestaw liczb sterujacych ...
  • Payload Oscillations Minimization via Open Loop Control. 

   Kosucki, Andrzej (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   The results of tests of payload oscillations, forced by linear control function which allows to minimize payload sway after acceleration phase and after overhead crane stopping are presented in this paper. The analysis of ...
  • Performance Improvement through the Vane Clocking Effect in a Two-Stage Impulse Turbine 

   Smolny, Antoni; Błaszczak, Jarosław; Sobczak, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   The paper describes the experimental and numerical investigations of stator clocking effects on performance of a two-stage impulse turbine with low-aspect ratio airfoils. The data present the clocking effect that can be ...
  • Perturbation Method in the Analysis of Manipulator Inertial Vibrations 

   Szumiński, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   An analysis of inertial component of mechanical vibrations induced during a motion of the MAR industrial manipulator is presented. The mathematical analysis of vibrations is based on the perturbation method. The presented ...
  • Plastic mechanisms for thin-walled cold-formed steel members in eccentric compression. 

   Ungureanu, V.; Kotełko, M.; Grudziecki, J. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2015)
  • Polishing of Hard Machining Semiconductor Materials Made of Silicon Carbide 

   Gołąbczak, Marcin (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   In the paper the application of silicon carbide (SiC) in electronics especially for production of p-i-n diodes have been shown. Also the technology of honing process of samples made of silicon carbide using grinding, ...
  • Politechnika współtworzy system separacji mikroalg 

   Liśkiewicz, Grzegorz; Miller, Brian; Tomecka, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową projektów finansowanych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na czele listy, z ...
  • Pomiary drgań przy użyciu niestacjonarnego systemu monitoringu turbin wiatrowych. 

   Gaj, Patryk; Blaszczak, Jarosław R. (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule przedstawiono pomiary drgań uzyskane z mobilnego systemu monitoringu turbin wiatrowych. Przedstawiono problem drgań oraz ich wpływu na okolicznych mieszkańców. Przedstawiono niektóre wyniki pomiarów przeprowadzonych ...
  • Porównanie pracy pojedynczego ziarna ściernego i grupy ziaren w ściernicach supertwardych ze spoiwem żywiczym. 

   Skowron, Marcin; Urbaniak, Mirosław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Porównanie wpływu glikolu propylenowego podawanego metodą MQL z emulgolem na warstwę wierzchnią podczas procesu szlifowania tytanu. 

   Rosik, Radosław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Porównanie wybranych właściwości użytkowych ściernic ze spoiwem żywicznym do przecinania węglików spiekanych. 

   Bojanowska, Joanna; Urbaniak, Mirosław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W procesach przecinania ściernicowego istotna jest efektywność ekonomiczna w przypadku obróbki zgrubnej, ale również wpływ tych operacji na stan warstwy wierzchniej przedmiotów po obróbce dokładnej. Niniejsze opracowanie ...
  • Postbuckling problems of thin periodic plates 

   Jędrysiak, Jarosław; Domagalski, Łukasz (Politechnika Łódzka. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, 2012)
  • Potencjał użytkowy ściernicy obciąganej wieloziarnistym warstwowym obciągaczem stojącym. 

   Dębkowski, Ryszard (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   Opisano sposób kształtowania powierzchni ściernicy przez obciągacz wieloziarnisty warstwowy. Przedstawiono propozycję wskaźnika pokrycia przy obciąganiu dla obciągaczy wieloziarnistych. Zaprezentowano ocenę własności ...
  • Power consumption analysis of different hexapod robot gaits. 

   Grzelczyk, Dariusz; Stańczyk, Bartosz; Awrejcewicz, Jan (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The paper is focused on the power consumption analysis of different gaits of our constructed hexapod robot controlled by different Central Pattern Generator (CPG) models. There are a lot of gait patterns in the literature ...
  • Preliminary analysis of inelastic buckling of the heat exchanger. 

   Chudzik, Agnieszka (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2008)
   Thermal and economic conditions that have to be satisfied by heat exchangers in heat and power generation cause that analysis of the influence of the working medium flowing in heating cartridge pipes is essential for ...
  • Procedura pomiaru chwilowej prędkości płynu termoanemometrem CTA w warunkach silnej zmienności temperatury czynnika. 

   Olczyk, Aleksander; Pałczyński, Tomasz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W pracy zaproponowano modyfikację metody stosowanej w pomiarach szybkozmiennych płynów stosowaną w technikach wytwarzania. Przedstawiono kluczowe cechy termoanemometrów CTA w kontekście pomiarów chwilowej szybkozmiennej ...
  • Proces szlifowania niklu. 

   Rosik, Radosław; Wójcik, Ryszard (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
   Badania procesu szlifowania obejmują różne rodzaje materiałów od stopowych po trudnoskrawalne. W większości przypadków składnikiem jest nikiel. Celem było przeprowadzenie obróbki tego materiału z wykorzystaniem ściernic z ...
  • Proces szlifowania stopów niklu - Inconel 600 i Monel 400. 

   Wójcik, Ryszard; Stachurski, Wojciech (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   Przedstawiono badania nad szlifowaniem próbek płaskich wykonanych ze stopów niklu – Inconel 600 i Monel 400. Próbki szlifowano ściernicami TGP i XGP z minimalnym wydatkiem cieczy obróbkowej (MQL). Użyto dwa rodzaje cieczy: ...
  • Programy komputerowe do prognozowania trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych o złożonej geometrii współpracujących powierzchni. 

   Warda, Bogdan (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2008)
   W pracy przedstawiono programy komputerowe służące do przewidywania trwałości zmęczeniowej zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej oraz mechanizmu krzywkowego z rolkowym popychaczem. Programy wykorzystują ogólną ...
  • Propagation of the Lamellar Cracks. 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2014)
   The aim of the study is to include studying the effects of the interaction of lamellar cracks and their effect on the degradation of the structure. Lamellar cracking phenomenon is most common in the construction of welded ...